Kategorie: Pobočky ČSO
picTomáš Diviš je ornitologické veřejnosti znám nejen jako přední český odborník na dravce, ale také jako lokální patriot, který již své bohaté zkušenosti a znalosti místních ornitologických poměrů úspěšně využil v knize „Čáp bílý v Dolním Pometují“, která vyšla v roce 2011.
Kategorie: Pobočky ČSO
picVýchodočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích vydala 24. číslo ornitologického časopisu Panurus.
Kategorie: Pobočky ČSO
V březnu letošního roku uplyne už dlouhých 40 let od založení Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích. Nejvýznamnější připomínkou tohoto jubilea se stane konference Metody a výsledky výzkumů ptačích populací VI., která se uskuteční na zámku v Pardubicích ve dnech 16. až 18. října. V jejím programu v sobotním dopoledni proběhne podzimní schůze ČSO a v neděli dopoledne také exkurze na rybníky u Bohdanče.
Kategorie: Pobočky ČSO
picVážení přátelé, s potěšením vám můžeme oznámit, že vyšlo 23. číslo ornitologického čapopisu Panurus, jehož vydavatelem je východočeská pobočka ČSO. Jak jste již mnozí zaznamenali u loňského čísla, došlo poprvé od roku 2001 ke grafických změnám a taktéž změn dostál časopis samotný. Nejzásadnější (a pro čtenáře doufejme příjemnou) změnou je celobarevný tisk s lesklou obálkou. I v dnešní internetové době je publikace ornitologických výsledků v tiskovinách, nesoucích kód ISSN základním kamenem našeho poznání a role regionálních časopisů je v tomto směru nezastupitelná. Panurus byl již v minulosti co do obsahové stránky pozitivně hodnocen a věříme, že tomu tak bude i nadále a četba časopisu Vás bude nejen bavit, ale bude pro Váš rozhled v české ornitologii přínosem.

Kategorie: Pobočky ČSO
Zveme vás na jarní členskou schůzi Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické, která se koná v sobotu dne 14. února 2015 v 930 hod. Schůze se koná na tradičním místě v přednáškovém sále Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh 8 (v 1. patře Dietrichsteinského paláce) - cca 5 minut chůze od hlavního nádraží.
Kategorie: Pobočky ČSO
Srdečně vás zveme na členskou schůzi VČP ČSO, která se bude konat v sobotu 6. prosince 2014 v přednáškovém sále Východočeského muzea v Pardubicích na hlavním (velkém) zámeckém nádvoří v přízemí budovy č. 2.
Následující ...


    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791