Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > Pták roku > Pták roku 2005

Článek: Ptákem roku 2005 je skřivan polní

Na Hromnice musí skřivan vrznout i kdyby měl zmrznout – kdo by neznal tuto pranostiku věnovanou jednomu z našich nejznámějších pěvců? Je ale tato pranostika skutečně pravdivá? Co vlastně víme o životě skřivana polního?


Na tyto otázky Vám odpoví kampaň České společnosti ornitologické Pták roku 2005 – skřivan polní, která se snaží upozornit na tohoto typického představitele zemědělské krajiny. I když se stále jedná o jednoho z nejběžnějších pěvců, který je veřejnosti známý především pro svůj vytrvalý zpěv, přednášený ve vysokých výškách nad poli a loukami, jeho početnost se v posledních 40 letech snížila v Evropě o více než 50 %. Součástí kampaně Pták roku 2005 bude i sledování jarního příletu skřivana, další doprovodné akce na webu ČSO a pochopitelně i vydání již tradiční brožury Pták roku 2005 – skřivan polní, která bude pro zájemce od února k dispozici v sekretariátu ČSO či v on-line verzi na webu ČSO www.birdlife.cz. Vydání brožury je načasováno na únor proto, že právě v tomto měsíci se k nám skřivani vrací ze svých zimovišť.

Pták roku 2005 – skřivan polní. Foto Gabriel Sierra Gonzáles/SEO

Kampaň Pták roku patří mezi tradiční akce České společnosti ornitologické (ČSO), poprvé byla vyhlášená již v roce 1992. Cílem této kampaně je nejen přiblížit veřejnosti život vybraného ptačího druhu, ale především upozornit na nebezpečí, která mu hrozí a současně na možnosti aktivní ochrany. Největším úspěchem kampaně však zůstává, když se díky ní veřejnost začne zajímat o problematiku ochrany ptactva a přírody. Proto vždy nabízíme veřejnosti možnost zapojit se do jednoduchého "výzkumu", jehož výsledky shromažďujeme, vyhodnocujeme a veřejnost poté zpětně informujeme. Ptáka roku vybírá výbor ČSO tak, aby splňoval několik kriterii: měl by být veřejnosti sympatický, něčím by pro ni měl být zajímavý (např. způsobem hnízdění), důležité je také, aby se s ním lidé mohli snadno setkávat, proto to často bývají např. ptáci žijící v blízkosti lidských sídel nebo v zemědělské krajině. Rozhodně by to neměl být velmi vzácný ptačí druh či druh žijící skrytým způsobem života.

K největšímu úbytku skřivana polního dochází v zemích západní Evropy. V Německu, Holandsku, Lichtenštejnsku a Velké Británii došlo od roku 1980 k poklesu o více než 50 %. Vinu na tom má především zemědělská politika Evropské unie, která byla na počátku zaměřena především na produkci potravin. S rostoucí intenzitou zemědělské výroby však docházelo k úbytku biodiverzity a poklesu početnosti ptačích druhů zemědělské krajiny, jak to dokládají i výsledky celoevropského monitoringu běžných ptačích druhů. Skřivana kromě zemědělství ohrožuje také lov na zimovištích, celkem je skřivan loven v šesti zemích (Francie, Španělsko, Malta, Kypr, Itálie a Řecko). Např. na Kypru se přibližně pětina lovců specializuje přímo na skřivana polního a každý z nich průměrně uloví ročně okolo 40 skřivanů. Vliv lovu ovšem není zdaleka tak negativní jako intenzivní zemědělství, protože počet ulovených skřivanů dosahuje pouze 4 – 6 % zimující populace.

skřivan polní Alauda arvensis. Foto Chris Gomersall/RSPB Také v České republice došlo během posledních 20 let k poklesu početnosti o 30 %. Brožura Pták roku 2005 však neukazuje pouze na ohrožující faktory, ale současně se snaží navrhnout i možné způsoby ochrany skřivana. Hlavní díl odpovědnosti za zachování pestré zemědělské krajiny ovšem leží na zemědělcích, kteří v krajině hospodaří a tím ovlivňují nejen život skřivana polního, ale i naše životní prostředí. "Skřivan po staletí dělal věrného společníka nejen zemědělcům pracujícím na poli, ale všem, kteří vyrazili do přírody za odpočinkem a odreagováním. Snad i v budoucnu bude taková procházka vždy doprovázena vytrvalým "nebeským" zpěvem skřivana", říká Lucie Hošková z ČSO.

Více informací o skřivanovi polním přinese brožura Pták roku 2005 - skřivan polní -, která obsahuje také spoustu fotografií, množství pranostik a dalších kulturních odkazů věnovaných skřivanovi a také dotazník pro veřejnost týkající se výskytu skřivana v různých typech prostředí. Každý, kdo nám vyplněný dotazník zašle, bude po skončení akce informován o jejích výsledcích. Brožura bude od února k dispozici v sekretariátu České společnosti ornitologické.

Pro milovníky internetu vznikne na našich stránkách www.birdlife.cz, která se bude kampani pták roku věnovat a kde se budou objevovat aktuální informace ke kampani. K dispozici zde bude i zmíněný dotazník. Kromě toho se návštěvníci webových stránek mohou sami zúčastnit fotosoutěže s cenami, zaměřené na problematiku ptáků v zemědělské krajině.

Lucie Hošková, tajemnice ČSO

Pro další informace kontaktujte: Václav Zámečník, koordinátor programu ČSO Zemědělství a rozvoj venkova a autor brožury Pták roku 2005 – skřivan polní. Tel: 274780601, e-mail: zamecnik@birdlife.cz, popřípadě: Lucie Hošková, tajemnice ČSO, tel: 274866700, e-mail: hoskova@birdlife.cz

Česká společnost ornitologická je nevládní nezisková organizace zabývající se ochranou a výzkumem ptactva. ČSO je partnerem mezinárodního sdružení nevládních organizací BirdLife International, kde zastupuje Českou republiku. Další informace je možno nalézt na internetu: www.birdlife.cz nebo získat na adrese sekretariátu: Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10, tel. a fax 274866700, e-mail: cso@birdlife.cz

04.01.2005
Počet názorů: 2 Přidat názor

Reakce čtenářů

ničení hnízdiště (Miloš) 28.01.2005, 19:02

odpověd (Josef) 28.01.2005, 19:05    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791