Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Kdo jsme
Podkategorie:

Článek: Smutné výročí

Dne 10.října 2002 uplyne 50 let od slavnostního otevření terénní stanice ČSO u rybníka Velký Tisý na Třeboňsku.

Připomeňme si tuto událost úvodním zápisem dr. J. Hanzáka v první staniční knize:
"Na základě žádosti podané na podzim r. 1950 obdržela Čsl. společnost ornithologická v lednu 1951 od Ministerstva zemědělství, odd. pro myslivost větší finanční podporu na vybudování Biologické stanice, která by sloužila výzkumu naší pernaté zvěře. Již tehdy se jasně rýsovalo, že nejlepším stanovištěm pro budoucí stanici je rybník Velký Tisý. Původně bylo plánováno zřídit stanici většího rozsahu a uvažovalo se o baráku velikosti asi 22 x 9 m. Avšak vzhledem k tomu, že v té době bylo zahájeno řízení o prohlášení velké rybniční reservace na této lokalitě, došlo se k názoru, že pro reservaci bude přijatelnější stanice menší, méně frekventovaná. Správa státního rybářství v Třeboni akceptovala ochotně náš návrh a povolila stavbu na velmi příhodném místě - na poloostrově vybíhajícím z hráze do rybníka. Dostavila se však značná obtíž - nebylo možno opatřiti vhodnou dřevěnou budovu.

Teprve na jaře 1952 dověděl se Doc. Štěpánek o dobrém stavení, které bylo k dispozici u fy Zeman v Praze - Roztylech. Po dohodě s ostatními členy výboru byl tento dřevěný domek zakoupen a adaptován, aby vyhověl našim požadavkům. Dne 25.VII. tohoto roku byla stavba převezena do Lomnice a současně mne výbor pověřil vedením dalších prací. Již 27.VII. bylo se stavbou započato. Dva tesaři z Pražské zoo provedli jak zednické tak tesařské práce během desíti dnů. Ihned nato bylo stavení pokryto, okna zasklena, truhlář Řebík z Lomnice zhotovil během týdne nábytek do ložnice a kuchyně. Zatím byl v Praze získán prostřednictvím MŠVU nábytek laboratorní a kancelářský, lůžkoviny a zakoupeny běžné potřeby jako nářadí, nádobí atd.

Za měsíc od zahájení stavby bylo již možno na stanici bydlet. Při stavbě a zařizování dostalo se nám vydatné pomoci od p. J. Eremiáše, správce sádek na Šalouně, který v případě potřeby poskytl nám své zaměstnance. Vždy v sobotu a v neděli udělalo se na stanici kus práce, instalován nábytek, celé stavení bylo natřeno karbolineem, dodatečně postaven přístřešek u kůlny atd.

Předběžně navštívili se mnou stanici Dr. Černý a Doc. Dr. Štěpánek v září. Místní národní výbor určil naší stanici popisné číslo 432, Lomnice n. Luž., ONV v Třeboni ochotně nám přidělil 14 q uhlí a 3 q dříví, neboť každá ze světnic stanice je opatřena kamny a lze jí vytápět. Stanice ornithologická musela býti vybavena i potřebnou optikou. K tomu účelu byly zakoupeny dva dalekohledy, dále pak ještě dva mikroskopy. Vybavení je tedy dobré a jistě dobře poslouží svému účelu. V dohledné době má býti dodána ještě menší pramice, která by návštěvníkům usnadnila přístup na ostrov rybníka, jenž je jinak dosažitelný značnou oklikou z přeseckého lesa (po hrázce).

Jediným snad nedostatkem stanice je vzdálenost pitné vody. Podle hydrologických šetření nelze v okolí rybníka očekávat dobrý pramen. Také dvůr Šaloun je zásoben vodou dováženou z Lomnice. Studna, která je t.č. kopána v přímém sousedství stanice bude poskytovat s největší pravděpodobností pouze vodu užitkovou.

Doufejme, že biologická stanice pro výzkum vodní zvěře, která byla zbudována značným nákladem, bude našimi vědeckými pracovníky náležitě využita. Poznatky zde získané budou jistě cenným přínosem pro naši milou vědu ornithologickou".

Porovnáme-li současnost stanice s jejími počátky, hlavní změnou byla elektrifikace v roce 1991, poté následovala nová střecha, rekonstrukce kůlny a nakonec, v roce 2001, výměna podlahy v přízemí. Nová podlaha však, na rozdíl od původní, nevydržela ani rok, protože i terénní stanice ČSO se stala obětí srpnových povodní. Naštěstí hladina Velkého Tisého nestoupla natolik, aby zatopila vnitřek stanice, takže je to prakticky jediná škoda. Má to však další následky, protože finanční prostředky shromažďované na nová okna, která měla být instalována k padesátinám stanice, musí být věnovány na opravu podlahy. I na tu si však budeme muset zřejmě delší dobu počkat, protože nejdříve stanice musí dokonale vyschnout. Kromě toho řemeslníci mají mnoho práce v desítkách jihočeských domů, které byly povodní postiženy podstatně hůře. Jejich obyvatelé musí mít samozřejmě přednost. Přesto věřím, že se stanici podaří zprovoznit tak, aby již na jaře byla členům ČSO opětovně k dispozici.

Jan Hora


03.01.2003
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791