Článek: Skupina pro výzkum jeřába popelavého v ČR

Tato skupina byla založena na popud západočeských ornitologů v květnu roku 2000. Za prvotní cíl si stanovila registraci hnízdišť jeřábů a jejich ochranu na území naší republiky.

Po téměř dvou letech činnosti, kdy se řešili otázky dalšího výzkumu a navazovaly se kontakty se zahraničními skupinami, byla činnost skupiny rozšířena na kroužkování jeřábů barevnými kroužky. Souběžně s prací skupiny probíhalo telemetrické sledování jeřábů v rámci projektu Africká odysea (viz web). Na poslední jarní schůzi skupiny byla dohodnuta spolupráce při dalších případných výzkumných programech.

Program
Skupina pro výzkum jeřába popelavého v ČR vznikla jako sdružení zájemců o sledování výskytu a zabezpečení ochrany jeřábů popelavých. Prvotním zájmem a cílem skupiny je sledování dynamiky výskytu tohoto druhu na území naší republiky a zabezpečení ochrany ptáků a hnízdišť. Pro intenzivnější výzkum původu ptáků a chování populace hnízdící na našem území, přistoupila skupina ke sledování jeřábů prostřednictvím barevného kroužkování s určeným mezinárodním kódem bílá – červená – bílá. Individuální značení jednotlivých exemplářů je zajištěno barevnou kombinací na druhé noze, kovovým kroužkem či případně pozemní vysílačkou. Skupina podporuje projekty zabývající se výzkumem jeřábů pokud jsou dodržována základní pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti ptáků a minimalizovány zásahy do života jeřábů v průběhu hnízdění.
Výsledky své práce vyhodnocuje skupina na členských schůzích konaných minimálně jedenkrát do roka.

Organizace skupiny
O zaměření činnosti, programu, nových aktivitách a přijímání nových členů rozhoduje členská schůze.
Členská schůze se koná podle možností a podmínek minimálně jednou ročně.
V čele skupiny stojí předseda a tajemník, kteří jsou voleni členskou schůzí na dobu 2 let.
Pro období 2001 – 2003 byl do funkce předsedy zvolen Ing. Petr Lumpe a do funkce tajemníka RNDr. Miroslav Honců.
Styk se zahraničními partnery zajišťuje pan František Lagarde.

Současné aktivity
1. Sledování úspěšnosti hnízdění jeřábů popelavých na již známých lokalitách
2. Zjišťování a ověřování výskytu jeřábů v hnízdní době na dosud neregistrovaných lokalitách
3. Telemetrické sledování jeřábů se zaměřením na homerange a výskyt na shromaždištích resp. zimovištích (provádí L. Peške)
4. Značení mláďat jeřábů barevnými kroužky na hnízdištích v oblasti Českolipska (P. Kurka)
5. Sledování chování jeřábů v různých obdobích roku

Členská základna
V současné době má skupina 19 členů:

Pavel Benda, Děčín (0413/384 093), Karel Brož, Františkovy Lázně (0166/542 033), Vladimír Čeřovský, Ústí nad Labem (047/522 0503), Karel Filip, Česká Lípa (0425/533 116), Miroslav Honců, Česká Lípa (0425/824 145),Barbora Huttová, Skalná (0166/430 882), Dětmar Jäger, Cheb (0166/430 882), Pavel Kurka, Česká Lípa (0425/897 109), František Lagarde, Cheb (0166/423 477), Petr Lumpe, Mělník (0206/630 924), Lubomír Peške, Praha 3 (02/242 510 73), František Pojer, Praha 3–Žižkov (02/830 692 46), Martin Pudil, Liberec (048/510 8252), Zbyněk Smolík, Kopidlno (0433/552222), František Stránský, Valdice (0433/523 364), Vladimír Šoltys, Jičín (0602/466 536), Kamil Šrubař, Česká Lípa (0425/831 986), Jiří Vondráček, Ústí nad Labem (047/277 2289), Petr Zasadil, Praha (02/243 828 56).

Schůze
Zápis ze schůze 6.4.2002: (viz příloha)
Příští schůze: 27.10. 2002 – Cheb
V rámci schůze proběhne přednáška předsedy evropské komise pro výzkum jeřábů prof. dr. Prangeho, jejíž téma bude ještě upřesněno.

Aktuality
Jarní a letní období je zaměřeno na terénní práce. Je zapotřebí zkontrolovat tradiční hnízdiště a zaměřit se na nové potenciální lokality výskytu teritoriálních párů jeřábů a ve druhé části hnízdního období, v době vodění již vzrostlých mláďat, zjistit počet vyvedených mláďat u jednotlivých známých párů.
Vzhledem ke získání dvou barevných plastových značících sad kroužků bude proveden pokus o odchyt mláďat na Českolipsku, neboť zdejší populace je největší a tím i nejméně ohrožena zásahy do života jeřábů.

Kontakt
Petr Lumpe - lumpe@muzeum-melnik.cz
Miroslav Honců - honcu@muzeum.clnet.cz
Martin Pudil - muzeumlb@proactive.cz
Vladimír Šoltys - jicinvet@seznam.cz
Pavel Benda - npsw@volny.cz
Pavel Kurka - uomzeceli@iol.cz
František Pojer - pojer@nature.cz
Petr Zasadil - zasadil@lf.czu.cz

Petr Lumpe

03.10.2002
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791