Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > Pracovní skupiny
Podkategorie:

Článek: Pracovní skupina pro výzkum a ochranu hrabavých

Charakteristika činnosti skupiny pro výzkum a ochranu hrabavých.

Cíle pracovní skupiny:

 • vytvořit tým spolupracovníků se zájmem o výzkum a ochranu hrabavých
 • provádět výzkum v těchto základních směrech: monitoring výskytu a početnosti, hnízdní biologie, nároky na prostředí, vliv predátorů a nemocí, potravní nároky
 • zpracovávat vhodný druhový management včetně účinných ochranářských opatření na základě získaných výsledků
 • sledovat výsledky reintrodukčních akcí a posuzovat jejich účelnost
 • pořádat pracovní schůzky, semináře a konference
 • spolupracovat s příslušnými orgány státní správy, instituce a zájmovými skupinami, jejichž činnost se této problematiky dotýká
 • navázat a rozvíjet mezinárodní spolupráci


Akce které proběhly:
duben 2000 - mezinárodní seminář "Tetřevovití na přelomu tisíciletí"
2000 a 2001 - celorepublikové sčítání tetřívků

Připravované akce:
Tetřívek obecnýCeloevropská konference věnovaná problematice tetřívka obecného - Praha září 2003

Probíhající projekty:
Ekologické nároky a populační dynamika koroptve polní (Perdix perdix) v podmínkách současné krajiny ČR

Kontaktní adresy:
Petra Amálka Málková
Miroslav Ešus Šálek
Katedra ekologie LF ČZU
Kamýcká 129
Praha 6 165 21
E-mail malkova@lf.czu.cz, salek@lf.czu.cz

Ondřej Sedláček


25.06.2002
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů



  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791