Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně
Podkategorie:

Článek: Vycházka za ptáky pražských mokřadů - retenční nádrž Slatina

Sraz v sobotu 9. 9. 2017 v 8:00 na hrázi u výpusti, procházka okolo retenční nádrže Slatina s pozorováním ptactva. Pokud počasí dovolí s ukázkou odchytu a kroužkování ptactva.


Pohled na retenční nádrž Slatina. Foto Gabriela Uhrová.


Retenční nádrž Slatina a její okolí je dnes asi nejcennější a nejatraktivnější lokalitou z hlediska (nejen) vodního ptactva v Praze. Nádrž byla vybudována v 80. letech k zachycování nárazových srážek na podmáčených loukách v povodí Hostavického potoka v katastru obce Dubeč.


Jeden z návštěvníků Slatiny - bekasina otavní. Foto Jan Grünwald.


Spolu s nejbližším okolím se Slatina stala významnou tahovou zastávkou pro mnohé vzácné druhy ptáků. V době tahu zde byla zaznamenána např. volavka bílá, husice liščí, ostralka štíhlá, lžičák pestrý, orlovec říční, chřástal polní, jeřáb popelavý, racek bělohlavý, racek malý, rybák černý, rybák bělokřídlý, moudivláček lužní a další.


Pozorovat na Slatině můžete i vodouše šedého. Foto Jan Grünwald.


Přilehlé podmáčené pole s mokřadem využívají na tahu pravidelně bahňáci a každoročně na něm hnízdí několik párů čejky chocholaté. Pozorován tu byl kulík říční, jespák obecný, jespák bojovný, vodouš bahenní, vodouš kropenatý, vodouš rudonohý, pisík obecný i bekasina otavní.

Vycházku na Slatinu vede Vít Štancl (tel. 728 606 782). Dobrou náladu, oblečení a obuv do terénu, dalekohled s sebou.

Katarína Slabeyová
28.08.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791