Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Kukačka — nezvaný host (recenze)

Také jste se už někdy zamýšleli nad tím, proč pěstouni krmí mladou kukačku a jednoduše ji neopustí, když je na první pohled úplně odlišná od jejich vlastních mláďat? Zvlášť, když jsou schopni rozeznat a zničit i velmi dobře maskované kukaččí vejce?

Oldřich Mikulica, Tomáš Grim, Karl Schulze-Hagen a Bård Gunnar Stokke 2017: The Cuckoo – The Uninvited Guest. Wild Nature Press, Plymouth. 160 pp.


Zdaleka nejen to se máme možnost dovědět z letos vydané knihy The Cuckoo – The Uninvited Guest (Kukačka – nezvaný host). Čtyři autoři, Oldřich Mikulica, Tomáš Grim, Karl Schulze-Hagen a Bård Gunnar Stokke v ní popisují biologii kukačky opravdu zevrubně. Spíš než popisují by se ale chtělo napsat ilustrují, protože základem knihy o 160 stranách je 233 excelentních fotografií, jejichž autorem je, až na několik výjimek, Olda Mikulica. Již po prvním letmém prolistování pochopíme, proč vydavatel, Wild Nature Press, uvádí fotografa jako prvního z autorů. Jakkoli je text knihy čtivý, odborně fundovaný a opřený o nejaktuálnější výsledky vědeckých výzkumů z celého světa, jsou to právě Mikulicovy fotografie vzniklé v průběhu bezmála čtyřiceti let, co činí tuto knihu skutečně výjimečnou.

Samotné fotografie neváhám označit slovem fantastické. Na několika je sice vidět lehká barevná disharmonie či neostrost vzniklá zřejmě převodem ze starších diapozitivů, ale těchto nedokonalostí je jen pár a vždy je jejich zařazení plně zdůvodněno jejich dokumentační hodnotou. Příkladem budiž snímek na straně 80, kde oba rodiče rákosníků obecných s údivem sledují, jak mladá kukačka právě vyhazuje z hnízda jejich vlastní vajíčko, zatímco oni jí nabízejí potravu. Naprostá většina fotografií vznikla ale viditelně v digitální éře a tomu odpovídá i jejich kvalita. Na technicky i umělecky dokonalých snímcích tak můžeme sledovat i ty nejméně obvyklé a těžko zachytitelné situace ze soužití kukaček a jejich hostitelů: od čelního portrétu kukačky s chlupatou housenkou v zobáku, přes „andělíčkové“ svatební lety, souboje samců a galerie parasitovaných hnízd, až po fotoseriál z útoku pěstounů na kukaččí mládě, které se zachraňuje návratem na hnízdo, nebo tak bizarní situace, jako je kukačka s kukaččím vejcem v zobáku. A nejde přitom o návrat ke sto let starým představám o tom, jak kukaččí samička nosí do cizích hnízd svá vejce, ale o zachycení prosté náhody – kukačka snesla vejce do cizího hnízda a shodou okolností z něj odstranila jiné kukaččí vejce, které tam snesla dřív jiná samice. Jak jednoduše se to napíše a kolik tisíc hodin čekání u kukaččích hnízd bylo potřeba k pořízení takové fotografie!

Podobně kvalitní je i samotný text knihy. Jeho velkou předností (a, jak uvádím dále, občas snad i nevýhodou) je veliká stručnost. Větší část knihy tvoří totiž jen fotografie s vysvětlujícími popisky, často zabírající celou stranu nebo i dvoustranu, a jen několik stran v celé knize je zcela bez fotografií. Samotný text, rozdělený logicky do šesti oddílů a patnácti kapitol, tak musí být nutně hutný, bez zbytečných slovních vycpávek či opakujících se informací. Všechna čest zde patří jak píšícím autorům, tak zřejmě editorovi, protože dohromady působí text velmi vyrovnaně, kompaktně, je doslova našlapán informacemi, a přitom zůstává snadno čitelný a srozumitelný i pro nerodilého angličtináře.

Základní schéma knihy není nijak revoluční, kromě nezbytného stručného popisu kukaček a jejich zvláštností se věnuje především všem aspektům jejich zvláštní hnízdní biologie, hnízdnímu parasitismu. Téměř polovinu stránkového rozsahu tvoří dva hlavní oddíly věnované kukaččím vejcím a mláďatům, včetně podrobného popisu vyhledávání hnízd, snášení, zbarvení vajec, obranného chování hostitelů, chování mláďat i hostitelů po vylíhnutí až po postupné osamostatnění vyvedených kukaččích mláďat. Po množství unikátních detailů, z nichž alespoň některé jsou zřejmě v populárně-naučné literatuře publikovány poprvé, následuje neméně vzrušující zasazení do širšího kontextu – přehled teorií a výzkumu hnízdního parasitismu u nejrůznějších skupin ptáků celého světa. Kromě portrétu fotografa Oldy Mikulici knihu uzavírá stručná (jak jinak), ale zcela jasná kapitola věnovaná kukačkám v měnícím se světě. Dovolím si z ní ocitovat jednu větu, která snad nejlépe ilustruje perfektní srozumitelnost a přímočarost výkladu, když dává jednu z odpovědí na otázku, jak můžeme tomuto charismatickému ptákovi pomoci: „Jednoduchým, ale velmi efektivním prvním krokem (k zamezení dalšímu úbytku kukaček) by byl posun směrem k organickému zemědělství.“ Byť to není vyřčeno explicitně, kukačku můžeme chápat jako vlajkový i deštníkový druh evropské kulturní krajiny i dálkových migrantů do Afriky a nad jejím osudem i nad možnostmi, jak jej můžeme ovlivnit, bychom se rozhodně měli zamýšlet.

Každá recenze by měla být objektivní a uvádět i slabší stránky hodnoceného díla. U Kukačky mne ale opakovaně napadá jen jediná: kniha není v češtině. Pro mnoho lidí je anglická kniha, byť psaná velmi srozumitelnou angličtinou, bohužel stále překážkou a jsou-li dva ze čtyř autorů Češi a většina fotek vznikla u Hodonínských rybníků, o české vydání si to přímo říká.

Veškerá ostatní kritika není kritikou v pravém slova smyslu, spíš jde o nápady, co by ještě v knize mohlo být, kdyby autoři měli neomezený čas a rozpočet na přípravu. Například u popisu odmítání cizích vajec na základě rozdílného vzhledu v ultrafialovém spektru by se hodila ilustrační fotka, kapitola 13, věnovaná popisu výzkumných metod, by mohla být mnohem obsažnější, třeba i s příklady jednotlivých konkrétních výzkumů. Podobně by si některé složitější evoluční mechanismy, jako ten z úvodu tohoto článku, zasloužily podrobnější vysvětlení nebo i názornou ilustraci pomocí infografiky, aby se ve spletitých evolučních závislostech vyznali i čtenáři bez předchozího biologického vzdělání. Psát by určitě bylo o čem, a odborná erudice autorů k tomu vybízí, ale výsledná kniha by rozhodně neměla velice příjemných 160 stran.

Pokud vás tedy odpověď na úvodní otázku, proč hostitelé jednoduše neopustí na první pohled odlišné mládě kukačky, skutečně zajímá, odpověď nehledejte v tomto článku, ale v knize samotné. Objednat lze v nejrůznějších internetových obchodech, (např. nhbs.com nebo bookdepository.com) a těch investovaných necelých osm stovek se určitě vyplatí. Nejtrefněji asi jednou větou charakterizoval knihu jeden kamarád-ornitolog: „Takhle by měla vypadat správná populárně-naučná kniha.“ Dodejme, že i zde je ornitologie a atraktivita ptáků výborným prostředkem k pochopení širších evolučních a ekologických souvislostí. Všem zájemcům přeji příjemné a poučné čtení!

Zdeněk Vermouzek
21.05.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791