Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně
Podkategorie:

Článek: Podpořte kampaň Living land za reformu Společné zemědělské politiky

Evropská komise pracuje na reformě Společné zemědělské politiky EU a při té příležitosti spustila veřejnou konzultaci. Zapojte se jednoduchým způsobem do této konzultace a pomozte nám změnit politiku, která škodí přírodě a selhává při podpoře těch, kteří hospodaří šetrně a zodpovědně.

TATO KONZULTACE EVROPSKÉ KOMISE JE NYNÍ UKONČENA.
Svým hlasem přispělo za pouhý měsíc téměř 260 tisíc lidí. K jednotlivcům se přidalo i 600 organizací a podniků a z kampaně Living Land se tak stala nejúspěšnější konzultací Evropské unie zaměřená na zemědělskou politiku.


Stačí vyplnit vaše osobní údaje (zůstanou anonymní) v elektronickém formuláři na této stránce. Po kliknutí zeleného pole PODPOŘIT budou odpovědi na 5 klíčových otázek automaticky zaslány Evropské komisi. Před tím než tak uděláte, prosím ujistěte se, že s nimi souhlasíte.

Otázky v anglickém originále jsou součástí formuláře a zobrazí se po kliknutí na větu Podpořte kampaň Living land!, která je součástí formuláře. Pod formulářem je jejich český překlad.


Naše odpovědi na otázky Evropské komise:

Které hlavní problémy / překážky brání aktuální politice v úspěšném plnění jejích cílů? Jaké jsou jejich příčiny?

Současné nastavení Společné zemědělské politiky nedostatečně podporuje udržitelné hospodaření a je nejvýhodnější hlavně pro poměrně malý počet intenzivně hospodařících farem. Navíc patřičně nefunguje ani jako nástroj, který by měl přispět k dodržování zákonů EU v oblasti ochrany životního prostředí či zákonů týkajících se produkce potravin a zemědělství, například v oblasti životní pohody zvířat (animal welfare) či ochrany zdraví.

Které prvky současné SZP představují největší zátěž a proč?

Současná politika (týká se to především přímých plateb z prvního pilíře) představuje zátěž pro lidi i přírodu; navzdory obrovskému rozpočtu nepřináší tato politika v klíčových odvětvích konkrétní užitek v sociální oblasti a oblasti ochrany životního prostředí, jako např. dostatečná tvorba pracovních míst, podpora venkovské ekonomiky, veřejné zdraví, produkce potravin, ochrana klimatu a biodiverzity.

Potřebuje podle vás modernizovaná zemědělská politika i další cíle? Pokud ano, které?

Modernizovaná SZP by měla umožnit přechod k udržitelnému systému pro zemědělství a potraviny, chránit životní prostředí a být skutečným přínosem pro celou společnost, včetně farmářů. Nová politika musí skoncovat se škodlivými dotacemi a musí přispívat k plnění cílů udržitelného rozvoje, včetně boje proti klimatickým změnám.

Máte konkrétní nápady na zjednodušení SZP a snížení administrativní zátěže zemědělců a ostatních příjemců (nebo veřejné správy)? Pokud ano, upřesněte je a odůvodněte.

Dotace z prvního pilíře (přímé platby) by měly být nahrazeny motivačními platbami, které budou navázány na plnění konkrétních (a monitorovaných) cílů v sociální oblasti a v oblasti ochrany životního prostředí.

Máte nějaké další nápady na modernizaci SZP?

Souhlasím s vizí Living land (www.living-land.org/czech/)). Nová zemědělská politika EU musí být spravedlivá, environmentální udržitelná a globální odpovědná. Proces přípravy nové politiky musí být otevřený a transparentní, a musí být při něm zastoupeny všechny odpovědné úřady a sektory (zvláště z oblasti ochrany životního prostředí, ochrany klimatu, rozvojové pomoci atd.)


Pokud máte zájem o více informací o kampani Living land a dalších způsobech jak ji podpořit, naleznete je zde.

Děkujeme za Vaši podporu!

Václav Zámečník

31.03.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791