Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Článek: Malé členské granty podpořené v roce 2017

Pro letošní rok vybrala komise k podpoře pět projektů. Pokračovat bude mapování ptáků na Českobudějovických rybnících a zvýšené pozornosti se dočkají chocholouši, dudci, vodouši rudonozí a orli křiklaví.

O malé členské granty se letos ucházelo celkem 14 jednotlivců a jedna pobočka s celkem 17 žádostmi. Výběrová komise výboru ČSO vybrala k podpoře následujících pět grantů (v pořadí podle počtu získaných bodů):

  1. Vojtěch Kubelka: Podrobné mapování hnízdního rozšíření ptáků v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky (3. ročník projektu)
  2. Libor Praus: Chocholouš obecný v Mladé Boleslavi. Aktuální situace a možnosti ochrany.
  3. Ondřej Illich: Budky pro dudky v Bulharské a Klentnické oboře
  4. Jihomoravská pobočka ČSO: Monitoring hnízdišť vodouše rudonohého (Tringa totanus) na území okresu Znojmo a zajištění ochrany ohrožených hnízdišť
  5. Oldřich Šreibr: Monitoring dravců v CHKO Český les (severní část) se zaměřením na případný hnízdní výskyt orla křiklavého

Děkujeme všem zájemcům o aktivní ornitologickou práci a úspěšným žadatelům přejeme mnoho zdaru při naplňování grantů!Přispějte na malé členské granty!

Číslo transparentního účtu: 2800277111/2010
variabilní symbol: 22
specifický symbol: členové ČSO uvedou své členské číslo

Všem dárcům srdečně děkujeme!

Zdeněk Vermouzek
31.03.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791