Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > Pracovní skupiny > SOVDS ČSO
Podkategorie:

Článek: Setkání členů Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov 2017

Stručný zápis se setkání SOVDS, které proběhlo v sobotu 4. února v Přerově.

Členové Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov se každoročně v zimě setkávají, aby zhodnotili předcházející sezónu. Nejinak tomu bylo v sobotu 4. února 2017 na Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově. Celkem 35 českých a moravských specialistů na dravce a sovy (to je téměř celá třetina členů pracovní skupiny) si vyslechlo výroční zprávy hodnotící předchozí hnízdní sezónu u vybraných druhů dravců a sov. Součástí přednášek referujících byl přehled hnízdní úspěšnosti, vývoje populace, ochranářských opatření či zajímavostí z hnízdění. Posluchači si mohli vyslechnout celkem radostné informace o narůstání početnosti některých druhů dravců a sov. Například populace sokolů stěhovavých, orlů mořských a královských zvyšuje svoji početnost, ze sov stejně tak puštík bělavý; naopak k určitému poklesu došlo u raroha velkého a sýčka obecného.

Pohled do soustředěných tváří přítomných ornitologů, kteří se zájmem sledují přednášku o kriticky ohroženém sýčku (nyní již nikoliv) obecném.


Přesné výsledky jednotlivých pracovních skupin si budete moci přečíst v elektronickém Zpravodaji SOVDS. Diskutovány byly také ochranářské aspekty u mnohých druhů. Velkým problémem stále zůstává trávení dravců, nejenom „klasicky“ karbofuranem, ale nyní jsou již požívány nové stejně účinné metody. Pokud jsme se dříve domnívali, že trávení nebylo na dravce cílené, ale oni se stali otrávenými spíše omylem, tak nové metody na dravé ptáky míří naprosto cíleně. Řešit tuto problematiku pomůže rozbíhající se mezinárodní projekt LIFE s názvem PannonEagle, kde budou v pěti zemích (ČR, SK, HU, A, SRB) pracovat místní vyškolení psovodi/ornitologové při hledaní otrávených návnad a mrtvých ptáků. Pomáhat jim budou speciálně připravení psi. Že to není krok do prázdna, ukazují bohaté a úspěšné zkušenosti např. ze Španělska a Maďarska.

Zdeněk Vermouzek a Vlado Nemček ze Slovenska vysvětlují jednoduchou metodiku monitoringu sov nočním náslechem a přesvědčují ornitology k hojné účasti v tomto trilaterálním projektu.


V rámci Skupiny pro výzkum dravců a sov se připravuje ještě další, tentokrát soví projekt, zaměřený na jejich monitoring. Jedná o přeshraniční spolupráci (ČR, SK a PL) podpořenou z Visegrádského fondu. Přesný program a postup prací na tomto projektu projednávala skupina slovenských odborníků (V. Nemček, S. Pačenovský, A. Kürthy, M. Noga) spolu s českými brzy ráno ještě před začátkem schůze (dá se předpokládat, že to bylo těsně po návratu z nočních cest za sovami). Metodika, která by se měla stát základem dlouhodobého monitoringu nočních druhů ptáků, bude testována již v letošním roce. Zájemci o pochůzky nočním terénem, se znalostí sovích hlasů, se mohou přihlásit pro instrukce a náhodně vybrané trasy (samozřejmě v okolí svého bydliště) na adrese: verm@birdlife.cz.

Téměř 6 500 km tras a více než 75 000 sloupů pro přenos elektrické energie prošly v minulém roce dvě desítky dobrovolníků, převážně členů skupiny. Výsledky této práce prezentoval Václav Hlaváč, který se této problematice věnuje dlouhodobě. Během akce bylo nalezeno 1326 uhynulých ptáků. Hrozivě však vypadá fundovaný odhad na základě přesné analýzy dodaných dat: ročně v ČR uhyne na linkách vedení vysokého napětí 117 000-343 000 ptáků, přičemž dravci dominují.

Otakar Závalský seznámil posluchače s hnízděním zatím jediného páru orla skalního na území ČR. Ve čtvrté hnízdní sezóně proběhlo hnízdění opět úspěšně, vyvedeno bylo jedno mládě. Na území severní Moravy se tvoří další pár, můžeme tedy v blízké době očekávat zvýšení početnosti hnízdní populace.

Krátké vystoupení známého odborníka na telemetrii živočichů Luboše Peškeho nás seznámilo s výsledky sledování sýčka obecného na Zlínsku. Důležité bylo ale i upozornění na zajímavou knihu, která se věnuje reintrodukcím, pravidlům vypouštění zvířat ze zajetí do volné přírody a nebezpečím, které tato činnost může přinést. Tečkou za jeho vystoupením byla Lubošova fotografie s jedním z autorů této publikace.

Vedení Skupiny navrhlo rozeslání dotazníků, ve kterém by se členové mohli/měli vyjádřit k současnému stavu SOVDS, podat návrhy na doplnění či změnu činnosti a návrh na místo a rozsah každoročních setkávání v příštích letech.

Poděkování si zaslouží obětaví pracovníci stanice ORNIS Josef Chytil a Martin Vymazal, kteří poskytli jako obvykle nezištně přístřeší s absolutním komfortem.

Při přátelských diskusních přestávkách a kávě či čaji bylo možné si prohlédnout zajímavé dermoplastické exponáty sokolovitých dravců ze sbírek ORNIS. Krom známých Falco peregrinus a cherrug, také vzácné Falco rusticolus, biarmicus a jugger či hybrida mezi Falco peregrinus x cherrug.

Text a foto:
Tomáš Bělka
07.02.2017
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791