Článek: Vlastnictví ČSO na Josefovských loukách se opět rozrostlo

Podruhé za půl roku jsme učinili konkrétní výzvu k darům na Josefovské louky a podruhé se podařilo potřebnou částku získat zhruba do měsíce.

Tentokrát šlo „pouze“ o necelých 200 tis. Kč za 1,3 ha ve střední části Josefovských luk. Nákup byl koncem května úspěšně ukončen a celková rozloha ve vlastnictví ČSO se rozrostla na 26 ha. Velké poděkování patří všem dárcům, kteří na výzvu zareagovali a tento další nákup pozemků umožnili. A opět platí i to, že další dary jsou vítány, protože o výkupu několika dalších listů vlastnictví jednáme.


Tuto sobotu 18. června bude opět možnost seznámit se důkladně s Josefovskými loukami a jejich obyvateli. Noční příroda začíná v 19 hodin.


Pomozte Josefovským loukám právě nyní!

Vyberte si pozemek, nebo jeho část, a zašlete příslušný obnos (nebo jakoukoli jinou částku) na transparentní účet ČSO 2800277111/2010, variabilní symbol: 77. Členy prosíme, aby jako specifický symbol uvedli své členské číslo.

Pro platbu kartou využijte prosím zabezpečeného platebního portálu Darujme.cz:

Za podporu Josefovských luk srdečně děkujeme všem současným i budoucím dárcům!

Zdeněk Vermouzek


V současné době Ptačí park Josefovské louky finančně podporují Královéhradecký kraj, Veolia, ZelenaDomacnost.com a soukromí dárci.

.

15.06.2016, 09:12:00
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791