Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Pobočky ČSO
Podkategorie:

Článek: Vyšel PANURUS 24/2015

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích vydala 24. číslo ornitologického časopisu Panurus.

Panurus 24 (2015) má rozsah 108 stran textu formátu A5 a vydán byl nákladem 300 výtisků. Obsahuje 12 odborných příspěvků o výskytu a biologii ptáků převážně ve východočeském regionu. Příspěvky byly jako již tradičně zpracovány zejména amatérskými ornitology, většinou členy Východočeské pobočky České společnosti ornitologické. Odborníkům i laické veřejnosti nabízí Panurus 24 řadu aktuálních informací, týkajících se zejména regionální faunistiky a střednědobých trendů početnosti ptáků (viz níže uvedený seznam příspěvků). Díky plnobarevnému tisku mohly být otištěny i cenné dokumentační fotografie z regionu.

Panurus dlouhodobě plní obecně prospěšnou roli recenzovaných přírodovědných periodik a to i v době rychlejších a atraktivnějších (ale ne vždy dostatečně důvěryhodných) způsobů prezentace jako jsou internetové stránky. Čtenářská obec časopisu Panurus přesahuje hranice regionu. Vydávání časopisu Panurus je jedním z hlavních bodů činnosti Východočeské pobočky České společnosti ornitologické, která mj. také pořádá víkendové výzkumné tábory, ornitologické konference, ornitologické exkurze pro veřejnost a účastní se správních řízení.

Nový Panurus je možno zakoupit za 90,- Kč v pokladně Východočeského muzea v Pardubicích, nebo si jej elektronicky objednat na adrese pobočky. V tomto případě připočtěte poštovní paušál 30,- Kč a částku uhraďte na náš účet KB a.s. Pardubice, 19-8214740297/0100 a na e-mail vcpcsocentrum.cz nám sdělte, co jste si objednali, celkovou cenu objednávky a datum provedení platby. Obratem Vám časopis Panurus zašleme. V případě zájmu o starší čísla naleznete dostupný seznam, vč. ceníku zde.

VČP ČSO se snaží zpřístupnit své odborné tiskoviny, kterých byla a je vydavatelem na webových pobočkových stránkách. V průběhu roku 2015 tak byly převedeny do pdf formátu všechna dostupná čísla předchůdce Panuru, Sborníku Východočeské pobočky ČSO. Věříme, že zájemci o dnes již historické ornitologické informace nejen z regionu Východních Čech budou kvitovat snadnou přístupnost k nim. Obsahy Sborníků naleznete zde.

Obsahy starších čísel Panuru jsou také dostupné v pdf formátu na www.vcpcso.cz.

Libor Praus a Lukáš Kadava


Panurus 24 (2015) obsahuje následující články:
KADAVA L., PETERA V., BĚLKA T. & MACH J.: Hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea) v litorálních porostech ve východních Čechách
ŘEPA P.: Jak se vyrovnal bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) s novými pracovními metodami v zemědělství na Tachovsku
KADAVA L. & VRÁNA J.: Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) ve východních Čechách v roce 2014
MACH J.: Mimořádná pozorování dravců na Svitavsku v roce 2013
PRAUS L. & WEIDINGER K.: Úspěšné hnízdění skřivana polního (Alauda arvensis) na holé zemi
DIVIŠ T.: Víkendový výzkumný tábor 2014 – „Podorličí“
VANĚK J.: VVT „Jičínsko 2015“
KOHOUTEK M.: První historicky doložené hnízdění kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na Pardubicku
JASSO L.: První hnízdění husice nilské (Alopochen aegyptiaca) v Českém ráji
HUDEČEK J. J.: Zmizelý hrob českého ornitologa Karla Kněžourka
PRAUS L. (ed.): Ornitologické zajímavosti
VRÁNA J. & KADAVA L.: Ornitologická pozorování
06.01.2016
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791