Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Pobočky ČSO
Podkategorie:

Článek: Nový Panurus v novém hávu

Vážení přátelé, s potěšením vám můžeme oznámit, že vyšlo 23. číslo ornitologického čapopisu Panurus, jehož vydavatelem je východočeská pobočka ČSO. Jak jste již mnozí zaznamenali u loňského čísla, došlo poprvé od roku 2001 ke grafických změnám a taktéž změn dostál časopis samotný. Nejzásadnější (a pro čtenáře doufejme příjemnou) změnou je celobarevný tisk s lesklou obálkou. I v dnešní internetové době je publikace ornitologických výsledků v tiskovinách, nesoucích kód ISSN základním kamenem našeho poznání a role regionálních časopisů je v tomto směru nezastupitelná. Panurus byl již v minulosti co do obsahové stránky pozitivně hodnocen a věříme, že tomu tak bude i nadále a četba časopisu Vás bude nejen bavit, ale bude pro Váš rozhled v české ornitologii přínosem.

Zcela nový je i prostor, který časopis dostává na stránkách Východočeské pobočky ČSO. Čtenářům jsou k dispozici obsahy všech vyšlých čísel, u starších včetně převedení příspěvků a článků do pdf formátu. V současnosti jsou převáděny do pdf i obsahy všech čísel Sborníku Východočeské pobočky ČSO při ZK Tesla Pardubice, který byl přímým předchůdcem Panuru. Naším záměrem a cílem je zpřístupnit čtenáři vešekerou dostupnou periodickou literaturu, jejímž vydavatelem je východočeská pobočka ČSO. Věříme, že při vyhledávání literárních pramenů oceníte snadnou přístupnost k nim.

Obsah čísla 23:

KAVKA M.: Zimování vodních ptáků na nádrži Želivka v průběhu zim 2008/2009–2013/2014
ŘEPA P.: Změny v početnosti hnízdících vodních ptáků v rybniční oblasti Tachovské brázdy (západní Čechy).
KADAVA L. & FORMAN O.: Výskyt a hnízdění sýčka obecného (Athene noctua) na Novobydžovsku a Chlumecku v letech 2010–2014.
ČESÁK J.: První výsledky barevného kroužkování zimujících havranů polních (Corvus frugilegus) v Rábech u Pardubic.
VANĚK J.: Druhý výskyt jespáka plavého (Tryngites subruficollis) v České republice.
KADAVA L.: Racek velký (Larus ichthyaetus) podruhé ve východních Čechách.
VOLF V.: Odchyt budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides) v Orlických horách.
KADAVA L.: Neobvykle vysoká početnost skřivana lesního (Lullula arborea) během jarní migrace v roce 2013.
JASSO L.: Příspěvek k poznání potravy a intenzity krmení mláďat budníčka menšího (Phylloscopus collybita).
PACLÍK M. (ed.): Ornitologické zajímavosti.
KADAVA L. & VRÁNA J.: Ornitologická pozorování.
KAVKA M.: Wintering of waterfowl on the Želivka water reservoir in winters 2008/2009–2013/2014.
ŘEPA P.: Changes in the abundance of breeding waterfowl on the fishponds in Tachovská brázda region (western Bohemia).
KADAVA L. & FORMAN O.: The occurrence and breeding of the Little Owl (Athene noctua) in Nový Bydžov and Chlumec nad Cidlinou regions in the period 2010–2014.
ČESÁK J.: Preliminary results of the Rook (Corvus frugilegus) colour-ringing project in Ráby u Pardubic.
VANĚK J.: The second record of the Buff-breasted Sandpiper (Tryngites subruficollis) in the Czech Republic.
KADAVA L.: The second record of the Pallas´s Gull (Larus ichthyaetus) in Eastern Bohemia.
VOLF V.: A capture of the Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) in the Orlické hory Mts.
KADAVA L.: An unusually high abundance of the Woodlark (Lullula arborea) during the 2013 spring migration.
JASSO L.: A contribution to the knowledge on the nestling food and the feeding frequency in the Chiffchaff (Phylloscopus collybita).
PACLÍK M. (ed.): Ornithological notes.
KADAVA L. & VRÁNA J.: Ornithological observations.

Podrobné informace o časopisu, vč. možnosti objednávek naleznete na www.vcpcso.cz.

Lukáš Kadava

21.01.2015
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791