Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > Festival ptactva
Podkategorie:

Článek: Výsledky Festivalu ptactva 2014

Během prvního říjnového víkendu proběhl v Evropě již tradičně Festival ptactva (EuroBirdwatch), na jehož přípravě se letos podílelo 40 partnerských organizací BirdLife International. Ani ČSO nezůstala pozadu a tak se v České republice mohli příznivci přírody a ornitologie účastnit 36 ornitologických vycházek za migrujícími ptáky. Další akce, včetně dvou přednášek, proběhly mimo hlavní termín Festivalu ve dnech 27.-28. 9. a 6.-9. 10. Celkem se tedy v rámci Festivalu ptactva konalo 45 akcí. Pojďme se nyní podívat, jak to letos vše dopadlo.Tak vyrážíme...


Do terénu vyrazilo o prvním říjnovém víkendu přes 1 100 zájemců o pozorování ptactva, z toho minimálně 380 dětí. Nejvíce účastníků (137) přišlo navštívit Festival na Řežabinci, na druhém místě skončila Karviná (101 účastníků) a třetí místo patří Praze 7 - Stromovce (94 účastníků). Nejvíce dětí (75) se účastnilo Festivalu v Karviné, dále na Řežabinci (72) a třetí skončil Semanín – Opatovské rybníky (40).
Celkem se všech vycházek a přednášek zúčastnilo téměř 1 600 lidí z toho minimálně 644 dětí.Jak to dělají v Blatné.
Tak půjdeme dál.


Celkem bylo během festivalového víkendu pozorováno v ČR na 120 000 jedinců 147 různých ptačích druhů. Nejvíce druhů letos zaznamenali ornitologové u Žehuňského rybníka (74 druhů). V dost těsném závěsu se pak umístili ornitologové u Vavřineckého rybníka (71 druhů) a v Albrechtičkách (67 druhů). Bramborovou medaili za počet pozorovaných druhů letos získali v Mutěnicích a na Nesytu (66 druhů).Vidíte tu kachnu?


V počtu pozorovaných jedinců na jednom místě se zcela bezkonkurenčně umístil Nesyt. Zde napočítali 54 500 až 64 500 ptáků. Jak by také ne, když zde zastihli na nocovišti v rákosí zhruba 50 až 60 tisíc špačků! Na druhém místě se umístil Žehuňský rybník s 20 755 ptáky (postaralo se o to 18 tisíc špačků), na třetím místě pak skončili v Litomyšli, kde viděli 8 679 ptáků (z toho 6 500 špačků). Nejpočetnějším viděným druhem letošního Festivalu se opět stal špaček obecný (82 437 jedinců), na druhém místě skončila kachna divoká (7 288) a na třetím místě je lyska černá (4 516).Než vyrazíme, trochu si o ptácích popovídáme.


Zde vám představujeme pozorované zajímavé druhy podle skupin ptáků:

Vodní ptáci
Nejpočetnějším druhem mezi vodními ptáky byla jednoznačně kachna divoká (7 288 jedinců na 33 lokalitách).
Zrzohlávku rudozobou zastihli na třech lokalitách, nejvíce (2) jich bylo v Mutěnicích. Jedinou potápku černokrkou si mohli prohlédnout v Lednici. Čírky obecné viděli hned na několika lokalitách, nejvíce jich bylo v Albrechtičkách (518). Lžičáky pestré mohli pozorovat na Nesytu (20), v Dívčicích (13,) u Hostivických rybníků (9) nebo na Řežabinci (2).
Hvízdáky eurasijské viděli na pěti lokalitách, nejvíce na Tovačově (5) a na Řežabinci (4).
Ostralku štíhlou obdivovali na Vavřineckém rybníku (6) a na Řežabinci (2). Morčáky velké zastihli v Žatci (4), ve Frýdku–Místku (3) a Albrechtičkách (1).Kroužkovatel v obležení.


Bahňáci
Také letos byli pozorováni zajímaví bahňáci. V Lednici pozorovali kulíka písečného a kulíka bledého, kterého viděli i v Dívčicích. Bekasinu otavní objevili na Žehuni (3), Nesytu (2), Řežabinci (1) a v Albrechtičkách (1). Na bekasinu větší měli štěstí na Vavřineckém rybníku. Z dalších zajímavých pozorování jmenujme např. vodouše tmavé (po jednom v Albrechtičkách a na Žehuni), vodouše šedé (po pěti v Dívčicích a v Tchořovicích), jespáky bojovné (12 v Albrechtičkách a jeden na Vavřineckém rybníku), jespáky obecné (34 v Lednici, 10 v Tchořovicích a 2 na Vavřineckém rybníku), břehouše černoocasé (Litomyšl 4), kolihy velké (Dívčice 7) nebo sluky lesní (Červenohorské sedlo 2).I tady bylo co pozorovat.


Brodiví
V Lednici měli štěstí na volavku stříbřitou. V Karviné mohli pozorovat kvakoše nočního. Větší skupiny volavek bílých sledovali např. v Albrechtičkách (47), v Tovačově (35) nebo v Tchořovicích (26).Co tam asi vidí?


Racci
Racky středomořské viděli u Vavřineckého rybníka (9) a racky bělohlavé obdivovali např. v Mutěnicích (18) nebo v Lednici (7), kde také pozorovali dva racky stříbřité.Ta je ale krásná…


Dravci
Štěstí na dravce měli na Festivalu na Řežabinci, kde pozorovali krahujce obecného, motáka pochopa, káně lesní, orla mořského, luňáka červeného, luňáka hnědého a orlovce říčního.
V Tchořovicích viděli motáka pilicha. V Žatci obdivovali čtyři kroužící luňáky červené.
Orlovce říčního pozorovali také v Dolním Benešově.
Jestřába lesního měli u Vavřineckého rybníka a u Jivjanských rybníků.
Orlů mořských bylo celkem 16 na 11 lokalitách. Nejvíce jich bylo v Tchořovicích (3). Sokola stěhovavého zahlédli v Praze 7 a v Albrechtičkách. Motáka pochopa zjistili na šesti lokalitách, nejvíce po třech na Řežabinci a na Nesytu. V Jezeře pozorovali minimálně 1 dospělé jedince ostříže lesního a 2 mladé ostříže z hodně pozdního hnízdění, kteří zůstávali stále na hnízdišti.Poštolka obecná.


Sovy
Také letos bylo zjištěno pár sov. U Žehuňského rybníka zaznamenali puštíka obecného a výra velkého.Ví někdo, co je toto za ptáka?


Ostatní

Na Červenohorském sedle měli štěstí na pozdní tah tří lelků lesních.
Strakapouda jižního zaznamenali na Nesytu a v Tovačově.
U Žehuňského rybníka pozorovali tři jeřáby popelavé.
Chřástali vodní měli na šesti lokalitách v celkovém počtu 10 jedinců, nejvíce na Řežabinci (3).
Na 26 Festivalových vycházkách mohli účastníci spatřit celkem 60 ledňáčků říčních.Lelek lesní.
Lovy beze zbraní.


Pěvci
V Červenohorském sedle měli cvrčilku slavíkovou, tři cvrčilky zelené, dvě pěnice pokřovní, rákosníka proužkovaného a ťuhýka obecného.
Během Festivalu šlo ještě na mnoha lokalitách pozorovat vlaštovky (nejvíce Řežabinec 200) nebo jiřičky.
Dále byli pozorováni např. bramborníček hnědý (Nesyt), konipas luční (Vavřinecký rybník 3), pěnice slavíková (Mutěnice), sýkořice vousatá (Žehuňský rybník 7, Nesyt, Žatec a Tovačov po třech), skřivan lesní (Vavřinecký rybník 8, Josefovské louky a Žehuňský rybník po jednom), skřivan polní (např. Vavřinecký rybník 51) nebo ťuhýk šedý (po jednom Vavřinecký rybník, Lednice, Nesyt a Dolní Benešov).
Kroužkování všechny velice zaujalo.
Sýkora koňadra se velice líbila.Kromě kroužkování vymýšlí organizátoři každoročně i nejrůznější další zpestření vycházek, jako např. vypouštění uzdravených ptáků ze záchranných stanic, opékání buřtů, přednášky nebo oblíbené hry pro děti, do kterých se naši nejmenší účastníci mohli zapojit hned na několika Festivalech.Šťastní výherci....
Vypouštění uzdraveného dudka chocholatého.


Slavnostní otevření pozorovací věže
Součástí Festivalu na Tovačově bylo i slavnostní otevření první ornitologické pozorovatelny České společnosti ornitologické.Ornitologická pozorovací věž v Tovačově.

Kroužkování na Dubáku.


Děkujeme generálnímu sponzoru Festivalu ptactva Meoptě, tradičnímu výrobci špičkové optiky.

Generálním sponzorem Evropského festivalu ptactva v ČR je Meopta, tradiční výrobce špičkové optiky.


A na závěr musíme velice poděkovat všem organizátorům jednotlivých akcí, bez jejichž času, nadšení a zpětných hlášení by neproběhl ani Festival ani nevznikl tento článek.Na shledanou na další akci.


Zájemci o podrobnější výsledky z České republiky je najdou zde v tabulce.

Alexandra Trublová, Jana Škorpilová

13.10.2014
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791