Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > Festival ptactva
Podkategorie:

Článek: Výsledky Festivalu ptactva 2012 v České republice

O prvním říjnovém víkendu proběhl v Evropě již tradičně Festival ptactva (EuroBirdwatch), na jehož přípravě se letos podílelo 33 partnerských organizací BirdLife International. Ani ČSO nezůstala pozadu a tak se v České republice mohli příznivci přírody a ornitologie účastnit 34 ornitologických vycházek za migrujícími ptáky. Dalších 10 akcí (osm vycházek, jedna přednáška a akce Ptačí podzim, kde stavěli krmítka) se konaly před i po daném hlavním termínu Festivalu.Takže celkem se v rámci Festivalu ptactva konalo 44 akcí. Pojďme se nyní podívat, jak to letos dopadlo.“Tak vyrážíme...“


Do terénu vyrazilo o prvním říjnovém víkendu přes 946 zájemců o pozorování ptactva, z toho minimálně 328 dětí (v sobotu nádherné počasí vytáhlo min. 833 lidí, z toho min. 309 dětí a velice deštivá neděle neodradila 113 lidí). Nejvíce účastníků (117) přišlo navštívit Festival na jihomoravském rybníku Nesyt, na druhém místě skončila akce v Karviné (110 účastníků) a třetí místo patří Praze 9 - Satalicím (97 účastníků). Na malou návštěvnost si ale nemohli stěžovat ani v Rousínově (64), nebo na Řežabinci (53). Nejvíce dětí (75) se účastnilo Festivalu opět v Karviné, dále na Nesytu (64), v Praze 9 – Satalicích (54) a v Rousínově (26)."Ani za deště neztrácíme dobrou náladu."


Celkem bylo o tomto víkendu pozorováno v ČR na 66 400 jedinců 143 různých ptačích druhů. Nejvíce druhů letos zaznamenali ornitologové u Žehuňského rybníka (72 druhů). S poměrně velkým náskokem tak předběhli Řežabinec (61 druhů). Pomyslnou třetí příčku obsadil Vavřinecký rybník (57 druhů) a bramborovou medaili za počet pozorovaných druhů letos získal Nesyt (54 druhů)."Však já ty ptáčky spočítám."


V počtu pozorovaných jedinců na jednom místě se opět zcela bezkonkurenčně umístil Žehuňský rybník s 37 615 napočítanými ptáky. Jak by také ne, když zde zastihli na nocovišti v rákosí zhruba 35 000 špačků! Na druhém místě se letos umístila Litomyšl se 4 116 jedinci (postaralo se o to 3 040 špačků), na třetím místě pak skončil Nesyt (3 580). Nejpočetnějším viděným druhem letošního Festivalu se opět stal špaček obecný (41 254), na druhém místě skončila kachna divoká (4 285) a na třetím pěnkava obecná (3 336)."Z takové pozorovatelny nám nemůže nic uniknout."


Teď vám představíme pozorované zajímavé druhy podle skupin ptáků.

Vodní ptáci:
Nejpočetnějším druhem mezi vodními ptáky byla jednoznačně kachna divoká (4285 jedinců na 28 lokalitách). Ze zajímavých dalších druhů kachen jmenujme třeba poláka malého na Nesytu, ostralky štíhlé u Tovačova nebo na rybníku Labuť u Blatné. Čírky obecné viděli hned na několika lokalitách (260 jedinců na Řežabinci nebo 40 kusů na Bohdanečských rybnících), čírky modré třeba u Semanína (16). Řežabinec byl bohatý i na počty lžičáků pestrých (27). Hvízdáky eurasijské viděli u Mutěnic nebo Tovačově, kopřivku obecnou si prohlédli na Berounce mezi Zadní Třebání a Karlštejnem. Pěkná hejna husí velkých měli na Nesytu (1300), u nás exotické husice liščí a nilská byly k vidění na Žehuni. Na Hostivických rybnících zase viděli 5 potápek černokrkých. Jak vypadá takové límcové označení u ptáků (zde konkrétně u labutě) měli možnost prostudovat účastníci na Nesytu."Deštivá vycházka v Dendrologické zahradě."


Bahňáci:
Bekasiny otavní udělaly radost účastníků Festivalu na Josefovských loukách, kde jich pozorovali celkem 30. Kéž by se zde objevily i na jaře a rozhodly se zahnízdit. Bekasiny byly ke spatření také třeba u Plané u Mariánských Lázní nebo u Tovačova, kde pozorovali také vodouše šedého. Ve velkých počtech se na některých lokalitách vyskytovaly táhnoucí čejky chocholaté (např. 250 u Bohdanečských rybníků nebo 71 u Vavřineckého rybníku). Hned několik druhů bahňáků bylo k vidění u Semanínu - kulík písečný, jespák obecný, bekasina otavní. Jespáci obecní se objevili na Nesytu (14). Kulíka říčního pozorovali u Plané u Mariánských Lázní, kulíka písečného u Semanína, a kulíka bledého na Nesytu.

Brodiví:
Větší skupiny volavek bílých lze sledovat na polích či loukách, kde se krmí, jako tomu bylo např. u Řežabince (73 jedinců), u Nesytu (28) nebo u Lenešického rybníka (24).
Bukač velký se předvedl u Žehuňského rybníka. Kvakoše nočního ještě viděli u Karviné.“Už něco vidím...“


Racci, rybáci:
Rybáka černého viděli u Vavřineckého rybníka, racky středomořské a bělohlavé obdivovali u Žehuně."Skupinové foto z Plzně."


Dravci:
Štěstí na dravce měli na Festivalu v Boru u Tachova, kde pozorovali hned 5 druhů (káně lesní i rousná, luňák červený, orel mořský a poštolka obecná).
Na Lenešickém rybníku u Loun se krásně předvedl lovící orlovec říční a účastníci se mohli přesvědčit, v jaké pohodě zvládne z vody vytáhnout i kapra.
Orlů mořských bylo pozorováno celkem 20 na 10 lokalitách.
Dva sokoli stěhovavé a luňáka červeného zahlédli u Mělníka.
U Plané u Mariánských Lázní sledovali na nebi kromě orlů mořských i luňáka červeného.
Hned tři luňáky červené viděli na Festivalu u Dublovic."V obležení..."


Ostatní nepěvci:
Kalous ušatý se nechal vidět v Satalicích, na Žehuni nebo u Lednických rybníků.
Pěkné počty holubů hřivnáčů měli u Vavřineckého rybníka (306), u rybníku Labuť u Blatné (70), u Karviné (60) nebo u Lutové (také 60), holubů doupňáků viděli nejvíce u Dublovic (38).
Dva strakapoudy jižní viděli na Nesytu. V Mutěnicích se povedlo velmi pozdní pozorování kukačky obecné. Chřástali kropenaté slyšeli u Mutěnic, chřástali vodní hned na několika lokalitách (Dublovice, Žehuň, Řežabinec, Bohdanečské rybníky). Lednáčky říční mohli účastníci spatřit na 12 Festivalových vycházkách."Tři stateční."


Pěvci:
Ohromná hejna celkem 35 tisíc špačku se proháněla nad Žehuní, velké počty také zaznamenali u Litomyšle nebo u Jezera na Benešovsku.
25 moudivláčků lužních bylo k vidění na Tovačově a 24 u Vavřineckého rybníka.
U Vavřineckého rybníka měli neobvyklé pozorování lindušky rudokrké.
Na Žehuni uvízli v sítích bramborníček hnědý a cvrčilka slavíková, k vidění bylo také celkem 46 strnadů lučních.
Na mnoha lokalitách ještě zaznamenali protahující pěnice černohlavé, vzácnější jsou pozdní záznamy pěnice pokřovní na Žehuni nebo v Dívčicích.
Skorce obecného zahlédli v Černousích.
U Lenešického rybníku si všimli silného tahu brávníků (14).
Na mnoha místech byly pozorovány už také jikavci, např. 21 u Rousínova, dále na Josefovských loukách, Červenohorském sedle, Řežabinci nebo Žehuni.
Velké počty různých pěvců lze tradičně vidět na odchytovém místě na Červenohorském sedle, tento rok to bylo např. 1500 pěnkav obecných, 600 lindušek lučních a 150 lesních, 400 konopek obecných nebo 300 čížků.
Ještě z několika lokalit přišlo pozdní pozorování rákosníků obecných a proužkovaných.
Během Festivalu šlo ještě na mnoha lokalitách pozorovat vlaštovky, jiřičky a i dokonce břehule říční (Vavřinecký rybník).“Výsledky z Blatné“


Média:
Festival se objevil i v různých médiích, např. Česká televize natáčena reportáž na Žehuni (reportáž České televize), reportéři týdeníku 5 + 2 dny navštívili Festival u Nesytu, reportáž o Festivalu u Dublovic se zase připravuje do internetových novin Sedlčanský kraj."Natáčení reportáže na Žehuni."


Akce pro děti:
Festival v Karviné nabídl tradičně soutěž pro děti "Karvinská stezka" pořádanou stanicí mladých přírodovědců v Karviné. V Satalicích připravili pro děti hru se zaměřením na 20tileté výročí Ptáka rok, v Mělníku zase děti soutěžily o odznaky.“Každý si tu najde zábavu“


Další akce:
Zpestřením Festivalu na Žehuni bylo také vypouštění uzdravených ptáků ze stanice v Pátku u Poděbrad. Podobný nápad měli v záchranné stanici v Plzni, kde v neděli pořádali den otevřených dveří. Na několika akcích se předvedl odchyt a kroužkování ptáků. A na mnoha místech se podepisovala petice „Za obnovu zemědělské krajiny“."Petice se podepisovala i v Roudnici nad Labem."


Děkujeme generálnímu sponzoru Festivalu ptactva Meopte, tradičnímu výrobci špičkové optiky."Dobrý dalekohled je základ."


A na závěr musíme velice poděkovat všem organizátorům jednotlivých akcí, bez jejichž času, nadšení a zpětných hlášení by neproběhl ani Festival ani nevznikl tento článek.

Zájemci o podrobnější výsledky z České republiky je najdou zde v tabulce.

Alexandra Trublová, Jana Škorpilová

09.10.2012
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791