Článek: Dopřejte klid ptákům na bahnech Lednických rybníků!

Obnažená bahnitá dna rybníků lákají řadu zajímavých druhů ptáků, za nimi ale bohužel přicházejí i nezodpovědní fotografové…

Na Lednických rybnících v letošním roce poněkud neplánovaně, avšak v souladu s dlouhodobým cílem péče, probíhá částečné letnění rybníka Nesyt a snížená vodní hladina je také na ostatních rybnících. V důsledku toho se zde v současné době vyskytuje množství druhů, kterým tyto podmínky vyhovují, zejména pak bahňáků. K nejvýznamnějším rozhodně patří hnízdění až 11 párů (nebo nejméně 9 párů) tenkozobců opačných.

Je přirozené, že takový stav ve zvýšené míře láká nejen profesionální ornitology, ale všechny obdivovatele přírody i běžné návštěvníky. Bohužel však byly již zaznamenány negativní projevy zvýšeného zájmu o pozorování a zejména fotografování ptáků, kdy dochází ke vstupování na obnažené plochy rybníka ve snaze o co nejlepší záběr apod. Zároveň již máme poznatky o opuštěných snůškách právě z důvodu nadměrného rušení, například u kulíků říčních, kteří hnízdili přímo v prostoru před průchodem v rákosí, odkud k pozorování a také vycházení na obnažené dno nejčastěji dochází. Opuštěno bylo také první hnízdo tenkozobců mimo stávající kolonii, kde to ale nemuselo být čistě kvůli rušení.

Chtěli bychom proto apelovat na všechny, kdo Lednické rybníky navštěvují, aby svá pozorování uskutečňovali výhradně ze břehů rybníků a nevstupovali na obnažené plochy rybničního dna! Bylo by velmi nešťastné, kdyby pozitivní přínosy změn v hospodaření na Lednických rybnících v posledních letech, které opravdu nebylo jednoduché vyjednat a obhájit, byly nakonec zmařeny bezohledným přístupem hrstky nezodpovědných fotografů a ornitologů. Nehledě na to, že vstup do území rezervace je ze zákona zakázán a porušení zákazu s sebou v konečném důsledku může nést i finanční postih dotčených, což je ale krajní řešení, kterému bychom se rádi vyhnuli.

Přemysl Heralt, Správa CHKO Pálava
08.06.2012, 06:00:00
Počet názorů: 1 Přidat názor

Reakce čtenářů

"hledači pokladů" (Josef Hána) 14.06.2012, 12:55    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791