Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: (Nejen) ornitologické kroužky pro děti

Hledáte kroužek, kde by vaše děti mohly prohloubit svůj zájem o přírodu? Níže si můžete vybrat v seznamu kroužků, které se konají na mnoha místech naší republiky. Všem organizátorům a vedoucím kroužků děkujeme za poskytnuté informace, zveřejníme i případné další doplňující podrobnosti či nové kroužky. Jak vypadá náplň takového kroužku, si můžete přečíst v čísle 1/2012 časopisu Ptačí svět. Také doporučujeme se na tuto stránku občas vrátit, protože informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.


Děti z ornitologického kroužku v Litomyšli. foto: L. Urbánek


Níže najdete pro každý kroužek tyto informace:
1. název kroužku a místo konání
2. den a hodina konání
3. pro jak staré děti je vhodný
4. kontakt

Praha

1. Zoo Praha, Praha - Trója.
2. Ve středu (vede Radka Horčíková) a v pátek (vede Pavel Švec.)
3. Děti cca 8 - 11 let 14:30- 16:30, 11 - 16 let 16:30 - 18:30 hod.
4. Pavel Švec, email: svec.pavel.aves@seznam.cz, http://strix.websnadno.cz/Prirodovedne-krouzky.html
Pozn.: Páteční kroužky probíhají formou "nadstavby" - co se neprobírá ve škole, zabýváme se přírodou jako "malí vědci" a jdeme na to badatelsky. Středeční kroužek je zaměřený rovnoměrně na tuzemskou i exoticklou přírodu, s praktickými ukázkami. Nově získané znalosti si pak děti mohou vyzkoušet na terénních výjezdech (často několikadenních). Středy a pátky spolu nespolupracují, a tak děti mají širší výběr, co je více baví. Máme v každé skupině kolem 12 dětí. Kroužky v zoo nejsou čistě ornitologické, ale zaměřené obecně na zoologii. Děti učíme nazírat na přírodu širokospektrálně. Je ale jasné, že opeřenců je tam poněkud více než ostatního, protože vedoucí je ornitolog.

1. ZŠ Praha - Kbely
2. Oficiálně ve středu od 14:00 do 15:30, jinak také jednou za měsíc v sobotu či neděli (snažíme se co nejvíce času trávit v terénu) a na konci školního roku týdenní výjezd ("expedice" - letos na Sedlčansko)
3. Žáci ZŠ od 5. do 9. ročníku.
4. Rastislav Švec, lastoviciar@seznam.cz, 606 147 227.
Pozn.: Není to kroužek čistě ornitologický, i když díky mé kroužkovací činnosti je na něm určitý příklon k ornitologii znát (oficiální název - ekologické praktikum).

1. Ornitologický kroužek v Praze v DDM Praha na Andělu, Drtinova 1a, Praha 5 - Smíchov.
2. V úterý 17.00 – 18.30.
3. Děti ve věku 8-15 let.
4. Petra Hlaváčová, Petra.Hlavacova@seznam.cz.
Pozn.: Kroužek je zaměřen pouze na ornitologii. Během setkání často chodíme do přírody pozorovat a poznávat naše ptáky (i podle hlasu). Dalšími aktivitami jsou např. výroba a instalace krmítek i ptačích budek, odchyty ptáků spojené s kroužkováním, ukázky ptačích sbírek a další. Za špatného počasí zůstáváme v budově a většinou formou her probíráme biologii a systém ptáků.

Pardubický kraj

1. Kroužek při Domě dětí a mládeže v Litomyšli.
2.
3.
4. Lubor Urbánek, Urbanek.Lubor@seznam.cz
Pozn.: Kroužek existuje nepřetržitě od konce 60. let (1968 či 1969), kdy jej založil a až do roku 2002 vedl člen ČOS pan Bohumnil Rejman, z počátku s Jiřím Šmejcem, rovněž členem ČSO. V roce 1976 jsem začal vést kroužek v Litomyšli já a vedu ho dodnes. Pan Rejman tehdy založil při ZŠ v Morašicích kroužek paralelní. V Morašicích tudíž působil od r. 1976 až do r. 2002. K největším úspěchům toho původního kroužku patřilo vybudování terénní ornitologické stanice u Velkého Netřebského rybníka (stojí dodnes, ale od r. 2002 už nefunguje) a získání ceny Zlatého gibona Meteoru v roce 1973.
Kroužek měl velmi dobré zázemí v DDM, k použití rozsáhlou, dodnes doplňovanou, regionální ornitologickou sbírku, svou klubovnu, knihovnu, dalekohledy, sítě (všichni vedoucí také kroužkovali). Kroužkem prošly stovky dětí, ti nejstarší, dnes 40 a 50 letí se dodnes docházejí nad starými teréními deníky.

Jihočeský kraj

1. Přírodovědný kroužek se zaměřením na ptactvo vesnice a okolí v obci Žimutice, okr. České Budějovice. Při ZŠ a MŠ Žimutice (dvoutřídka 1. - 5.třída).
2. Scházíme se ve středu od 13.00 do 14.00 i déle. Není to každou středu, ale počasí nerozhoduje, jsme případně ve třídě.
3. Děti z 1. stupně vesnické dvojtřídky (3. - 5.třída).
4. Miloš Chaloupka, d.mlyny@tiscali.cz, tel. 721 563 759.
Pozn.: Probíhá druhý rok.

1. Kroužek pro děti zaměřený na ornitologii a širší přírodu v DDM Blatná (okr. Strakonice).
2. Každé pondělí od 15.00-16.00, v případě procházky i déle.
3. Je určen pro děti od 1. do 5. třídy.
4. Martina Židová a Jaroslav Fořt, MartinaZidova@seznam.cz.
Pozn. Kroužek je zaměřený spíše na ornitologii, ale nebráníme se i rozšíření na poznávání přírody. Vzhledem k tomu,že jeden z vedoucích je čerstvě licencovaný kroužkovatel, budeme se zaměřovat na odchyty a terénní pozorování.

Královéhradecký kraj

1. Kroužek v České Skalici, DDM Bájo.
2. Každou středu 15,30-17,30.
3. Pro děti od 3. do 9. třídy.
4. Pavel Světlík, psvetlik@arocha.cz.
Pozn.: Kroužky zaměřené výrazně na ornitologii vedeme v rámci naší organizace A Rocha. Děti z kroužku se účastní většiny ornitologických setkání jako je jarní "Vítání" tak podzimního Festivalu ptactva. V létě se většinou na centru A Rocha v Dobrém u Dobrušky účastní kroužkování, děti s vážným zájmem omlouváme ze školy a přibíráme je k monitoringu v Ptačí oblasti Orlické Záhoří. / v červnu každého roku/. Pravidelně během podzimu a zimy krmíme na stacionárním krmítku v České Skalici u Vily Čerych /místo natáčení Havlova filmu ODCHÁZENÍ/. To samé platí i pro druhý kroužek.

1.Kroužek v Podbřezí/Skalce, ZŠ I.stupně.
2. Každý čtvrtek od 16-18 hod.
3. Pro děti od 3. do 9. třídy. /Starší děti ze ZŠ II .stupně dojíždějí z Dobrušky/.
4. 4. Pavel Světlík, psvetlik@arocha.cz.
Pozn.: Program stejný jako předchozí kroužek. Krmení ptáků na stacionárním krmítku v Podbřezí proti škole.

Liberecký kraj

Kroužky při DDM Větrník v Liberci.
1. ZOOlogickochovatelský kroužek I.
2. Po 16:00–17:30.
3. Děti 10 - 15 let.
Pozn.: Ve dvou chovatelských učebnách se děti naučí starat o zvířata terarijní i hlodavá a také ptáčky. Děti se dozví spostu zajímavých informací. V plánu jsou také 2 víkendové akce za zvířaty, jedna na podzim a jedna na jaře. Zárovoň je v ceně kroužku 6 garantovaných návštěv ve spolupracující instituci ZOO Liberec.

1. ZOOlogickochovatelský kroužek II.
2. Út 16:00–17:30 .
3. Děti 6 - 9 let.
Pozn.: Anotace je u všech 4 kroužků stejná.

1. ZOOlogickochovatelský kroužek III.
2. St 16:00–17:30.
3. Děti 10 - 15 let.
Pozn.: Anotace je u všech 4 kroužků stejná.

1. ZOOlogickochovatelský kroužek IV.
2. Čt 16:00–17:30.
3. Děti 9 - 12 let.
Pozn.: Anotace je u všech 4 kroužků stejná.

1. Entomologický kroužek.
2. Čt 17:30–18:30.
3. Věk 8 - 15 let .
Pozn.: Entomologický kroužek se zabývá druhově nejpočetnějšími obyvateli naší planety - hmyzem. Děti se hmyz naučí rozpoznávat, lovit i preparovat.

1. Botanicko-floristický kroužek.
2. Po 17:00–18:30.
3. Věk 7 - 15 let.
Pozn.: Je určen všem milovníkům rostoucí a kvetoucí, ale i suché přírody. V kroužku se děti naučí o květiny starat, množit je, sušit. Budeme dělat vazby z živých, suchých i umělých květin. Povíme si něco o bylinkách, okořeníme si jimi nějaký pokrm a vyluhujeme z nich čaj. Podíváme se společně do botanické zahrady. Na jaře si vypěstujeme vlastní ředkvičky i mrkve.
4. Kontakt pro všechny kroužky v Liberci:
http://www.ddmliberec.cz/krouzky/k9-prirodoveda
Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, 460 01 Liberec
telefon: +420 48 2710401, +420 48 2713161

Plzeňský kraj

1. Přírodovědný kroužek při ZO ČSOP Rokycany.
2. - 3. Pravidelně, kromě svátků a prázdnin.
středa - mladší / 1. až 3. třída / - 15.30 až 16.30 hodin
čtvrtek - starší / od 4. třídy do 9. třídy / - 16.00 až 17.30 hodin
/ pokud má dítě jiné kroužky může chodit dle svého uvážení /
4. Pavel Moulis, sídlo ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany, www.csop.erc.cz , pavel.moulis@tiscali.cz, tel. 371722686, 603239922
Pozn.: Zaměření kroužku - ochrana přírody, myslivost, sokolnictví, ornitologie,
chovatelství.

Ústecký kraj

1. Přírodověně turistický oddíl Bílinské sojky, Bílina.
2. 1x týdně, 2,5 hod.
3. Pro děti ve věkové kategorii od 8 do 13 let.
4. Ing. Karel Mach, Ph.D., Mach@sdas.cz, Bílinská přírodovědná společnost o.s., Břežánská 9, 418 01 Bílina, http://priroda.sdas.cz
Pozn.: Oddíl je vhodný pro děti se zájmem o přírodu obecně. Je zaměřen na poznávání, ochranu a pobyt v přírodě a netradiční sporty. Děti se scházejí k pravidelným odpoledním 2, 5 hodinovým schůzkám 1x týdně v klubovně nebo venku podle počasí, činnost se doplňuje o víkendové akce, výlety a exkurse. Hlavní osnovou činnosti je příprava na soutěže Zelená stezka – Zlatý list a Indiánská stezka. V těchto soutěžích se děti pravidelně dobře umísťují jak na krajské, tak národní úrovni. Tradičním vyvrcholením činnosti je pětidenní letní putovní tábor. Kapacita oddílu je 15 dětí. Tento stav je momentálně naplněn. Oddíl spolupracuje samozřejmě i s velmi agilní ornitologickou sekcí Bílinské přírodovědné společnosti. Momentálně dvě odrostlé členky oddílu zpracovaly práci s ornitologickým tématem v rámci SVOČ.

Kraj Vysočina

1. Ornitologický kroužek v Havlíčkově Brodě, AOPK Havlíčkův brod, Husova 2115.
2. Každý pátek od 14:30 do 16:00.
3. Děti ve věku 8-15 let.
4. Petra Hlaváčová, Petra.Hlavacova@seznam.cz.
Pozn.: Kroužek je zaměřen pouze na ornitologii. Během setkání často chodíme do přírody pozorovat a poznávat naše ptáky (i podle hlasu). Dalšími aktivitami jsou např. výroba a instalace krmítek i ptačích budek, odchyty ptáků spojené s kroužkováním, ukázky ptačích sbírek a další. Za špatného počasí zůstáváme v budově a většinou formou her probíráme biologii a systém ptáků.

Zlínský kraj

1. Oddíl mladých ochránců přírody Falco Valašské Meziříčí, Středisko volného času (DDM) Valašské Meziříčí.
2. Každý čtvrtek (mimo prázdniny) od 16,30 do 18 hodin.
3. Oddíl je vhodný pro děti od 4. třídy do 9. třídy.
4. Mgr.Jitka Dvorská, dvorska-ddm@seznam.cz, mobil 733651 127, Miroslav Dvorský, mirek.dvorsky@ochranci.cz, mobil 728 585 009.
Pozn.: Oddíl jsme s manželkou založili již v roce 1990 a doposud oddíl pod
naším vedením funguje při ZO č.76/17 ČSOP Javorníček (současně registrován i při SVČ Domeček VM). Oddílová činnost je zaměřena zejména na poznávání a
ochranu naší přírody, ale i např. na podporu valašských tradic a lidových
řemesel. Vzhledem k tomu, že jsme oba s manželkou ornitologové, jsou
oddílové aktivity zaměřeny hodně do této oblasti (vyvěšování ptačích budek,
přikrmování ptáků v zimě, s dětmi se účastníme např. zimního sčítání vodních
ptáků, Vítání ptačího zpěvu, různých ornitologických exkurzí), na táborech a
víkendových akcích také ukazujeme dětem kroužkování ptáků atd.

1. Ornitologický a přírodovědný kroužek se zaměřením na ptáky v Hošťálkové u Vsetína, klubovnu poskytuje místní ZŠ.
2. Každou středu 15:00 - 16:30, dle domluvy terénní víkendové výjezdy.
3. Věk dětí: 8-15 let.
4. Vedoucí: MVDr. Kamila Křupalová ( 608 426 637), Bc. Michaela Křupalová ( 608 507 452), csophostalkova@email.cz
Pozn.: Kroužek vedeme u nás již třetím rokem. K výuce a bližšímu poznávání ptactva využíváme mimo jiné trvale handicapovaných zvířat ze stanice ochrany fauny v Hošťálkové.

Olomoucký kraj

1. Kroužek CIRCUS, Střední Morava a široké okolí (srazy většinou v Přerově a Zábřehu nebo podle
domluvy).
2. Sobota nebo víkend 1x za 14 dní.
3. Děti z 2. až 8. třídy.
4. Zdeněk Vermouzek, verm@birdlife.cz, 773 380 285.
Pozn.: Přírodovědný kroužek, jehož hlavní náplní je táboření a pobyt v přírodě.
Vzdělávání probíhá nenásilně formou her, výtvarné činnosti a vlastních
zkušeností a zážitků, respektujeme individualitu a osobní zájmy každého
člena. V létě pořádáme pro členy kroužku čtrnáctidenní stanový tábor.

1. Kroužek na Gymnáziu Jana Blahoslava a SPgŠ v Přerově.
2. Vždy v pátek před vyučováním v 7.00 a pak o sobotách a nedělích.
3.
4. Ing. Jarmila Kačírková, kacjarka@atlas.cz, adresa školy: Gymnázium Jana Blahoslava a SPgŠ, Denisova 3, 751 52 Přerov, http://www.gjb-spgs.cz/biologicky-krouzek-biologie-predmetove-komise-k_45.html.
Pozn.: Kroužek pracuje od roku 1998 na Gymnáziu Jana Blahoslava a SPgŠ v Přerově. Vyberu jen ty pravidelné akce, kterých se účastníme - Festival ptactva v říjnu, Vítání ptačího zpěvu - květen, Ornitologické exkurze MOSu a ORNISU, Mezinárodní sčítání vodních ptáků (leden, červen), Soví noc, Noc slavíků, Výpravy za ptákem roku, Jaro ožívá - dva ročníky, výstavy a přednášky v ORNISu Přerov, nepravidelně jezdíme na akci, kterou pořádají ochránci ze Vsetínska – valašské orchideje na Gálovských loukách, akce Ochránců přírody z Hulína v oblasti Záhlínických rybníků, navštěvujeme Městský útulek zvířat v Přerově, na jaře a na podzim pravidelně jezdíme do ZOO - jsme sponzory fenka v Zoo Olomouc.

1. Ó, ptáci, kroužek při oddílu MOP Lid Medvědího potoka, schází se v DDM Olomouc
2. Schůzky máme přibližně jednou za tři týdny ve středu v 17.00, téměř každý víkend vyrážíme někam ven za ptáky.
3. Naše společnost Ó, ptáci má 10 členů ve věku 13 až 16 let.
4. Webové stránky http://o-ptaci.webnode.cz/, kde najdete mimo jiné i náš zpravodaj Burhinus. Kontakt: Jaroslav Marx, panda@ddmolomouc.cz, 737418816
Pozn.: Katka Ševčíková o našem kroužku napsala: Jsme speciální odnož Lidu Medvědího potoka. Zkrátka se nás již před pár lety setkalo několik, kterým přirostli ptáci z toho bohatého výběru přírodnin k srdci nejvíce. Od slov nebylo daleko k činům, a tak se postupně rozrostly řady našich členů i naše zájmy. V rámci oddílu sčítáme káně během akce Buteo a máme i své trasy na Mezinárodním sčítání vodního ptactva. Téměř samozřejmostí každého milovníka ptáků je mít nějakou tu ptačí budku. Náš oddíl se stará asi o 200 těchto příbytků v okolí Mariánského údolí, na Svatém Kopečku a v Bělkovicích - Lašťanech. K naší novější činnosti náleží výpomoc na kroužkovatelské akci Acrocephalus v Bartošovicích, ze které máme mnoho nezapomenutelných zážitků, stejně jako z mapování ptáků v rozáriu a botanické zahradě v Olomouci. Naše činnost není jen o shromažďování nových poznatků, ale především jde o to, užít si volné chvíle s přáteli a s něčím tak úžasným, jako jsou ptáci. O svých aktivitách i o ptácích informujeme na našich webových stránkách a v našem zpravodaji jménem Burhinus.


Moravskoslezský kraj
1. Přírodovědný kroužek, ZŠ Břidličná
2. Středa a čtvrtek od 14.15 do 15.15 či jak je třeba (nepravidelně se scházíme i o prázdninách).
3. Děti ve věku 9 - 14 let.
4. Kontakt: Mgr. Květa Děrdová, kveta.derdova@seznam.cz.
Pozn.: Kroužek je zaměřen nejen na ornitologii, ale i na ochranu přírody jako takovou. Náplní kroužku je kromě samotné péče o naše zvířecí kamarády i ochranářská práce v terénu. Pravidelně pozurujeme a zaznamenáváme přílety a odlety ptáků, vyrábíme a zavěšujeme budky, pěstujeme sazenice rostlinek, staráme se o malou vodní nádrž, v zimních měsících udržujeme v provozu 3 ptačí krmítka. V poslední době se věnujeme výrobě rorýsích budek.

Pokud jste ve svém kraji nenalezli žádný dostupný kroužek, můžete zkusit kontaktovat Mladé ochránce přírody, www.smop.cz, email: CDM@smop.cz. Všechny zájemce směrují na přímou komunikaci s nejbližším vedoucím, se kterým si dohodnete podrobnosti.

16.04.2012
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791