Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Kdo jsme
Podkategorie:

Článek: Terénní stanice ČSO v NPR Velký a Malý Tisý

Zní to až neuvěřitelně, ale příští rok oslaví terénní stanice České společnosti ornitologické v NPR Velký a Malý Tisý šedesátku! Stavba, zbudovaná v roce 1952 za účelem „výzkumu naší vodní pernaté zvěře“, byla a stále je vyhledávanou základnou nejen ke zmiňovanému výzkumu, ale i pro pozorování a výlety za ptáky do blízkého či vzdálenějšího okolí. Na svůj věk vypadá opravdu skvěle - to jistě potvrdí i více než 60 členů ČSO, jejich rodinných příslušníků a přátel, kteří ji navštívili v roce 2010. K pravidelným návštěvníkům stále patří i náš přední fotograf Jan Rys, který stanici poprvé navštívil v roce 1953 a od té doby jezdí téměř každoročně!

Strategická poloha v naší nejstarší rybniční rezervaci a srdci CHKO Třeboňsko poskytuje vynikající podmínky pro pozorování ptactva. Početnost a druhové složení (především) vodních ptáků v NPR sice již nedosahují hodnot zaznamenávaných v minulosti, výčet pozorování z roku 2010 by přesto zaplnil několik stran. Ze zajímavějších zjištěných druhů lze zmínit 2 bukače velké (zimující), kvakoše noční, hnízdící luňáky hnědé, celoročně přítomné orly mořské, hnízdící ostříže lesní, husy velké, hoholy severní, zrzohlávky rudozobé, chřástaly vodní a kropenaté, strakapoudy prostřední, žluny šedé, slavíky modráčky, cvrčilky slavíkové, lejsky bělokrké či moudivláčky lužní. Řadu dalších druhů lze pozorovat v období tahu (loni např. 3 lindušky horské) či zalétající za potravou. Vynikající jsou z tohoto hlediska sousední rybníky Koclířov a Služebný nebo blízká Nadějská soustava. Pokud návštěvníka neuspokojí ptáci rezervace a jejího okolí, může navštívit (na vodní ptáky v poslední době bohatší) Českobudějovicko, které je coby kamenem dohodil – stačí jen překročit (Lišovský) práh… Za exkurzi stojí i vzdálenější (ale ornitologicky neméně zajímavé) Novohradské hory nebo oblast České Kanady.
Jak již bylo uvedeno, stanice byla zbudována především jako základna pro ornitologický výzkum Velkého Tisého a Třeboňska. V loňském roce to byl např. monitoring Ptačí oblasti Třeboňsko a druhů přílohy I a sledování vlivu odstřelu na shromaždiště husy velké. Tradičně probíhalo i sledování populace slavíka modráčka a v okolí stanice i odchyty a kroužkování pěvců v rámci projektu CES. Rok 2010 byl pro stanici a rezervaci významný i z dalšího hlediska. Díky finančnímu přispění MŽP se podařilo vydat publikaci „Ptáci NPR Velký a Malý Tisý: změny v avifauně a biotopech v období let 1947-2009“ ve které je detailně zpracována nejen historie vzniku a vývoje rezervace, ale především vývoj druhového složení zdejší avifauny (zájemci o brožuru se mohou obrátit na sekretariát ČSO).

Návštěva stanice a Velkého Tisého je opravdovým zážitkem v kteroukoli roční dobu. Kdo netouží po kvasu hnízdní sezóny a dusnu letních nocí, tomu lze doporučit na ptáky sice chudý, ale zato nádherně melancholický podzim či zádumčivou zimu. V případě vašeho zájmu o pobyt kontaktujte správce stanice Jaroslava Cepáka (tisy@birdlife.cz, tel. 271 961 256 - pro rezervaci přednostně použijte email).

Jaroslav Cepák

15.04.2011
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791