Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Regionální pobočky ČSO > Pobočka ČSO na Vysočině

Článek: První soukromá ornitologická rezervace na Vysočině

Osm vlastníků darovalo Pobočce ČSO na Vysočině pozemky o celkové výměře přes 3 hektary pro vznik první soukromé ornitologické rezervace na Vysočině. Jedná se o mokřady v nivě řeky Jihlavy bezprostředně přiléhající k řece. Mokřady jsou v dnešní intenzivně obhospodařované krajině významnými místy soustředěného výskytu řady vzácných a ohrožených druhů.Prozatím pracovní název této lokality, která se nachází na Jihlavsku, je Starohorský mokřad. O pozemky se bude starat Pozemkový spolek Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině. V následujícím roce budeme pozorovat život na této lokalitě, abychom podrobně zjistili, co zde roste a žije. Podle toho pak bude rozhodnuto, jak se budeme o lokalitu starat, zda bude vhodné nechat ji jako bezzásahové území či bude žádoucí provést některá opatření či zahájit pravidelnou péči pro podporu vzácných druhů.

Předchozí vlastníci pozemků, kterým velmi děkujeme za jejich darování:
Zdeňka Bauerová
Marie Budajová
Božena Knotová
Alena Lomogová Švabčíková
Jan Vašíček
Jaroslav Vašíček
Stanislav Vašíček
Anna Vomáčková


Jednání s vlastníky a příprava darovacích smluv probíhala v rámci projektu na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků, který je součástí národního programu Českého svazu ochránců přírody podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR. Děkujeme.


Vojtěch Kodet
Pobočka ČSO na Vysočině
17.11.2009
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791