Článek: Josefovské louky

Poblíž Jaroměře ve východních Čechách vzniká první ornitologická rezervace ČSO. Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje.

foto: Kamil Hromádko

Soukromé ptačí rezervace provozované na bázi vlastnictví vhodných pozemků jsou zcela jistě jednou z nejlepších cest ochrany ptáků. Ve světě je to metoda vyzkoušená, často užívaná a doporučovaná, např. RSPB má ve Velké Británii přes 150 soukromých rezervací. V České republice zatím rezervace tohoto typu nevznikla, ačkoliv výbor ČSO hledá vhodné území již více než pět let. Před rokem nabídla skupina východočeských ornitologů založení rezervace na lokalitě u Jaroměře a výbor tuto nabídku přijal. Tím byl nastartován proces složitých jednání a vyřizování nejrůznějších žádostí. Projekt dostal název Ornitologický park Josefovské louky.

Vybraná lokalita se nachází na dolním toku řeky Metuje ve východních Čechách. Mezi Novým Městem nad Metují a Jaroměří byl na začátku minulého století vybudován unikátní zavodňovací systém v délce asi 20 km. Je významný především tím, že zachoval původní meandrující koryto řeky Metuje, přebytečnou vodu odváděl korytem Nové řeky a zároveň umožňoval kdykoliv zaplavit či odvodnit luční porosty v nivě vybudovanými kanály. Účelem bylo pravidelné a vydatné zavlažování pozemků a dodávání nových živin loukám z jarních povodňových vod. Systém byl pravidelně provozován až do konce minulého století. Reakci ptáků jsme sledovali při jednom z posledních zaplavení asi 60 ha luk v roce 1994. Během několika málo dní bylo na záplavě napočítáno na 80 čápů bílých, 6 čápů černých, 18 volavek popelavých, 150 čejek chocholatých, 30 vodoušů bahenních, 5 vodoušů šedých, vodouš rudonohý a 13 jespáků bojovných (viz Ptačí svět 2/1995).

foto: Kamil Hromádko

Hlavním předpokladem pro vznik ornitologického parku je využití nyní již nepoužívaného zavodňovacího systému a vytvoření biotopu zejména pro mokřadní druhy ptáků (bahňáci, chřástalové, brodiví). Právě snaha o aktivní tvorbu nového prostředí odlišuje tento projekt od doposud převažujících konzervačních přístupů, které se snaží pouze chránit dochovaný stav. Bez nadsázky lze říci, že na Josefovských lukách si ČSO doslova buduje vlastní ukázkovou ptačí rezervaci!

V současné době vyřizujeme potřebná povolení k užívání zavodňovacího systému. Stálým a naléhavým úkolem je ovšem výkup pozemků na lokalitě. Řada vlastníků souhlasí s prodejem svých pozemků, celkovou potřebnou sumou ale ČSO zdaleka nedisponuje. Pracovní skupina se proto obrací na všechny české ornitology a milovníky ptáků s žádostí o příspěvek na ukázkovou ptačí rezervaci. Jakým způsobem lze projekt podpořit je popsáno ve zvláštním článku.

Miloslav Hromádko, vedoucí pracovní skupiny a správce rezervace

17.04.2008, 08:32:00
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791