Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > Vítání ptačího zpěvu
Podkategorie:

Článek: Navštivte Vítání ptačího zpěvu 2008

Jaro je tady, tažní ptáci přilétají a s nimi opět další ročník Vítání ptačího zpěvu! Zveme všechny milovníky ptactva a přírody, aby pod vedením zkušených ornitologů uvítali a oslavili první ptačí hlasy. Akce se konají od 23.4 do 24.5 po celé republice, a tak si každý může najít akci, kterou bude chtít navštívit.

Tradice Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day) vznikla v roce 1983 v Birminghamu, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu ptačí zpěv. Česká společnost ornitologická se k této mezinárodní akci připojuje již od roku 1992. Jde o jakési symbolické vítání, kdy ještě před rozedněním se v mnoha zemích světa scházejí milovníci ptactva, aby se zaposlouchali do zvuků probouzející se přírody.

Ale nejde jen o vycházky. Organizátoři zpestřují své akce přednáškami, výstavkami, odchytem a kroužkováním ptáků, návštěvami záchranných stanic živočichů, hrami a soutěžemi pro děti apod. Nebo pojmou akci jako dvoudenní tábor, kde přespí pod stanem nebo pod širým nebem. Probudit se ráno uprostřed ptačího koncertu, ležet ve spacáku a poslouchat výklad vedoucího ornitologa, to je zážitek, který se hned tak nezapomene.Častou součástí Vítání je také piknik. Zde platí pravidlo, že jeho součástí nemají být vejce.

V počátcích organizování Vítání ptačího zpěvu byl zájem veřejnosti velice malý. Jen díky obětavosti a vytrvalé snaze všech organizátorů, kteří se snaží připravit pro účastníky co nejzajímavější program, je dnes tato akce velice oblíbená a je ještě populárnější než podzimní Světový či Evropský festival ptactva. Na příklad v roce 1999 jsme obdrželi zprávy o pořádání 24 akcí. V loňském roce to již bylo 84 akcí a je veliká škoda, že hlášení o výsledcích akce přišlo jen z 58 míst. Tímto chceme požádat všechny organizátory o nahlášení výsledků. Zpráva nemusí být tak podrobná, jako je tomu v případě festivalu. Hlavně potřebujeme nahlásit počet účastníků (děti prosíme zvlášť). Ale uvítáme i další údaje.

Je také potěšitelné, že se do pořádání Vítání zapojují nejen pobočky ČSO, ale i správy národních parků a CHKO, organizace ČSOP, skauti, městské úřady, střediska ekologické výchovy, domy dětí a mládeže, občanská sdružení a další.

Věříme, že se i letošní ročník vydaří ke spokojenosti jak organizátorů, tak účastníků. Přejeme příznivé počasí a bohaté ornitologické zážitky.

Alexandra Trublová

PŘEHLED AKCÍ VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2008


Praha


1. Praha - obora Hvězda
Sraz v neděli 4.5. v 5:00 hod. u letohrádku Hvězda. Vede Jan Řezníček (jan.reznicekvolny.cz, 604 186 134).

2. Praha - Satalice
Sraz v sobotu 26.4. v 8:00 hod. na stanici autobusu 186 "Satalická Obora". Exkurze do CHÚ Satalická Bažantnice a Vinořský park, součástí bude hra pro děti a v případě příznivého počasí ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vedou Jirka a Vlaďka Sládečkovi, kontakt: sladecekpsp.cz, 724 006 885.

3. Praha - Hodkovičky
Sraz v neděli 27.4. v 6:30 hod. před Hotelem Lysiny (Pod Lysinami 1 - viz mapa), - spojení busem 121 na zastávku Na Lysinách a cca 300m pěšky. Procházka pestrým přírodním lesem s prvky pralesa. Povídání o ptácích, určování ptáků podle hlasu. Dalekohled, určovací příručku a svačinu s sebou. Vedou Tomáš Telenský a Alena Rulfová, tomas.telenskygmail.com.

Střední Čechy


4. Hostivické rybníky
Sraz v sobotu 3.5.2008 v 6:00 na konci hráze Litovického rybníka (směrem od Litovické ulice). Ornitologická vycházka kolem rybníků v Přírodní památce Hostivické rybníky (okres Praha-západ). Součástí vycházky bude pozorování, poslouchání a určování ptactva doplněné povídáním o ochraně a historii navštíveného území. Vede Ota Vorel a Jiří Kučera (724 209 973). Ve spolupráci s ČSO pořádá Český svaz ochránců přírody Hostivice.

5. Hostivické rybníky
Sraz v úterý 6.5.2008 v 9:30 na konci hráze Litovického rybníka (směrem od Litovické ulice).Ornitologická vycházka kolem rybníků v Přírodní památce Hostivické rybníky určená především pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti. Součástí vycházky bude nejen pozorování, poslouchání a určování ptactva, ale také hry a písničky o ptáčcích. Vede Jana Vojtová (775 294 492) a Ludmila Spoustová. Ve spolupráci s ČSO pořádá Český svaz ochránců přírody Hostivice a Mateřské centrum Hostík.

6. Kladno
Sraz v neděli 4.5. v 7:00 hod. před Aquaparkem Kladno (plavecký bazén). Vítání proběhne v lokalitě příměstského lesa a v otevřené zemědělské krajině, v průběhu akce bude připravna malá poznávací soutěž pro příchozí. Propagace činnosti ČSO. Kontaktní osoba Petr Starý, tel. 602 336 014.

7. Konopiště
Sraz v sobotu 3.5. v 6:00 na hrázi Konopišťského rybníka. Procházka zámeckým parkem spojená s pozorováním ptáků a určováním podle zpěvu, ukázka odchytu a kroužkování. Dalekohled s sebou. Předpokládaný konec akce mezi 8:30 a 9:00. Ve spolupráci s ČSO pořádá Muzeum Podblanicka, Správa CHKO Blaník a Lesní závod Konopiště. Vedou Pavel Procházka a Jiří Pokorný. Kontakt: Veronika Dvořáková 728 409245, muzeum.podblanickaseznam.cz.

8. Loděnice (okr. Beroun)
Sraz ve čtvrtek 1.5. v 6:00 hod. před OÚ Loděnice. Budete moci pozorovat zpívající ptáky, učit se poznávat jejich zpěv a dozvíte se zajímavosti o jejich životě i informace o možnostech jejich ochrany. Akce potrvá cca 3 hod., s sebou vzít dalekohled. Vede Jiří Novák (608 969 543).

9. Mělnicko
Vítání proběhne tradičně na levém břehu Vltavy cca 1,5 km nad soutokem s Labem ve dnech 3. až 4.5. Akce je dvoudenní s nočním poslechem a nocováním na místě ve vlastních stanech a spacácích. Začátek v sobotu po 16. hod., ukončení v neděli kolem poledne. Vlastní Vítání začne v neděli ve 4.30 hod. na protipovodňové hrázi u Vltavy. Kontakt: Petr Lumpe (tel.: 728 158 417).

10. Mnichovo Hradiště
Sraz v sobotu 3.5.v 7:00 hod. u štěrkopískovny Veselá u Mnichova Hradiště (parkování v místě). Dopolední vycházka za ptačím zpěvem, trasa cca 2km, představení pestrých ptačích společenstev záplavového území řeky Jizery, ukázka odchytu a kroužkování, pojednání o významu propadlin po těžbě surovin a jejich okolí pro ptactvo a ostatní přírodu. Akce proběhne za každého počasí. Vedou Pavel a Tomáš Kverkovi (pkverekvolny.cz; 723009527; 326784453).

11. Rakovník
Sraz v sobotu 3.5. v 6:30 hod. u Tyršova koupaliště. Vycházka pro veřejnost, určování ptačích druhů a jejich ochrana, kontrola budek, ukázka odchytu a kroužkování . PR Tankodrom. Pořádá Rakovnický ornitologický spolek Fénix, vede Milan Tichai (R.O.S.osseznam.cz, 608 301 387).

12. Týnčanský kras u Petrovic (okr. Příbram)
Sraz v sobotu 3.5. v 7:30 před speleologickou terénní stanicí (odbočka na Týnčany ze silnice č. 118 z Petrovic do Krásné Hory, za mostkem přes Brzinu odbočit vpravo k objektu). Vycházka nivou potoka i stepními stráněmi s krasovými jevy, spojená s poslechem a určováním ptačích hlasů. Za příznivého počasí ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Předpokládané ukončení vycházky v 11:00. Ve spolupráci s ČSO pořádá Ochrana fauny ČR. Vede Lukáš Viktora, tel. 274 866 700, viktorabirdlife.cz.

13. Vavřinec (okr.Kutná Hora)
Sraz v sobotu 3.5. v 7:30 hod. na parkovišti před hřbitovem v obci Vavřinec. Vycházka po jižním břehu Vavřineckého rybníka, pozorování a určování ptactva. Za příznivého počasí ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vede Jan Křivský (jan.krivskycentrum.cz, 732 560 647).

14. Žehuňský rybník
Sraz v neděli 4.5. od 5:00 do 8:00 na "ornitologickém tábořišti"na louce u železniční trati při severním břehu rybníka (od hráze rybníka asi 700 m po silnici směr Dlouhopolsko, Městec Králové, před železničním přejezdem odbočit vpravo a po polní cestě asi 1 km, od železniční zastávky Choťovice necelé 2 km po polní cestě směrem k hrázi). Po dohodě možný příjezd 3.5. a přespání pod širákem či ve vlastním stanu. Ukázka odchytu a kroužkování. pořádá patronátní skupina pro SPA Žehuňský rybník. Kontakt: Miroslav Jelínek (mir.jelinekiol.cz), tel. 603 554 706 a Lubor Urbánek (urbanekddm.litomysl.cz), tel. 604 824 652.

Západní Čechy


15. Bor u Tachova
Sraz v neděli 4.5. v 7.00 hod. před bránou borského zámku. Trasa vycházky bude probíhat od borského zámku přes zámecký park až k rybníku Tážný. V průběhu vycházky proběhne přednáška na aktuální téma. V případě velmi nepříznivého počasí proběhne vycházka v náhradním termínu v sobotu 10.5.2007. Případné změny termínu je možné si ověřit na telefonu 721 962 801 nebo na Městské úřadu v Boru u p. Krasanovské. Vede Karel Machač.

16. Dolní Lukavice (okr. Plzeň - jih)
Sraz ve čtvrtek 1.5.v 9:00 hod. na mostě přes Úhlavu v Dolní Lukavici. Ranní vycházka v okolí zámku s výkladem o pozorovaných a zejména slyšených druzích ptáků. Je připraven i doprovodný program s malou výstavkou přírodnin, fotografií, ukázkami použití horolezeckého vybavení a ukázka odchytu a kroužkování ptáků. K rozebrání různé informační publikace. Pořadatelé zodpoví veškeré Vaše dotazy týkající se ptáků i jiných živočichů a rostlin. Pořádá Nepomucký ornitologický spolek, vede Václav Kovář (777 900 519).

17. Holýšov
Sraz v neděli 4.5. v 6:00 hod. před radnicí v Holýšově. Ukázka odchytu ptáků, procházka spojená s určováním ptáků podle hlasu. Pořádá Holýšovský ornitologický klub, info L. Schröpfer 732 370 036.

18. Cheb
Sraz ve čtvrtek 1.5. v 6:00 hod. u dřevěné lávky pod Chebským hradem. Trasa povede kolem řeky Ohře k hrázi přehrady Skalka, dále po naučné stezce na Komorní hůrku, přes Klest, přes hráz mezi rybníky Amerika a Horní Rybárna a okolo Ameriky přes lázeňský les do Františkových Lázní.Vedou Dětmar Jäger, tel. 736 712 250 a Aleš Jelínek, tel. 604 925 022 .

19. Chocenice (okr. Plzeň - jih)
Sraz v neděli 4.5. v 8:30 hod. v Chocenicích před Obecním úřadem. Vycházka okolo Vejsovského rybníka s výkladem o pozorovaných a zejména slyšených druzích ptáků. Pozorování vodních ptáků na hladině stativovým dalekohledem. Je připraven i doprovodný program s malou výstavkou přírodnin, fotografií, ukázkami použití horolezeckého vybavení a ukázka odchytu a kroužkování ptáků. K rozebrání různé informační publikace. Pořádá Nepomucký ornitologický spolek, vede Václav Kovář (777 900 519).

20. Chodov (okr. Karlovy Vary)
Sraz v neděli 4.5. v 6:00 hod. na hrázi rybníka Bahňák. terénní vycházka spojená s určováním ptačích druhů dle hlasového projevu. Vede Miroslava Horáková (737 720 060).

21. Mariánské Lázně
Sraz ve čtvrtek 1.5.2008 v 7:00 u Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních. Ornitologická vycházka po parku zaměřená na poznávání ptáků podle jejich zpěvu, ukázka odchytu a kroužkování, povídání o ptačím životě ....Dalekohled vítán. Vedou Pavel Řepa (SCHKO Slavkovský les), Petra Cehláriková (SCHKO Český les). Více info: Barbora Nováková, ZO ČSOP Kladská, 354 602 402.

22. Nepomuk (okr. Plzeň - jih)
Sraz v sobotu 3.5. v 8:30 hod. v Nepomuku na hrázi Špitálského rybníka (u silnice I/20 Plzeň - České Budějovice) pod kostelem sv. Jakuba. Pozorování ptáků na Špitálském rybníce, vycházka k Průhonskému rybníku s výkladem o pozorovaných a zejména slyšených druzích ptáků. Je připraven i doprovodný program s malou výstavkou přírodnin a fotografií a ukázka odchytu a kroužkování ptáků. K rozebrání různé informační publikace. Pořádá Nepomucký ornitologický spolek, vede Václav Kovář (777 900 519).

23. Plzeň
Sraz v sobotu 17.5. v 5:30 hod. na konečné tramvaje č. 4 Plzeň . Košutka. Vycházka směrem na Pecihrádek k lávce přes řeku Berounku. Ukázka odchytu a kroužkování ptáků, návštěva Záchranné stanice živočichů v Plzni Doubravce, která má 17.5. od 9:00 do 18:00 den otevřených dveří. Pořádá Západočeská pobočka ČSO při Západočeském muzeu, DES OP Plzeň a Statutární město Plzeň. Informace Miloš Paisker, tel. 739 206 159.

24. Tachov
Sraz v sobotu 10.5.2008 od 7:00 u zimního stadionu. Ornitologická vycházka po parku zaměřená na poznávání ptáků podle jejich zpěvu, ukázka odchytu a kroužkování, povídání o ptačím životě, soutěže pro děti. Vedou Pavel Řepa (SCHKO Slavkovský les), Petra Cehláriková (SCHKO Český les), Milena Prokopová (SCHKO Český les). Dalekohled vítán. Info: Barbora Nováková, ZO ČSOP Kladská, 354 602 402.

Jižní Čechy


25. Blatná
Sraz v sobotu 3.5. v 9:00 hod. na vlakové zastávce v Tchořovicích u Blatné. Vycházka k rybníkům Starý, Radov a Hořejší (kolonie volavek popelavých). Ukázka odchytu a kroužkování, soutěž v poznávání ptáků o ceny. Ukončení vycházky asi v 12:00 hod. S sebou dalekohled a vhodnou obuv (odolávající mírnému vlhku). Ve spolupráci s ČSO pořádá ZO ČSOP Blatná a členové Jihočeského orn. klubu. Vedou Petr Pavlík (petrpblek.cz, 723 743 299), Zdeněk Voborník, Petr Louda a Jan Černý.

26. Dívčice
Sraz v neděli 27.4. v 6:40 hod. na železniční stanici v Dívčicích (po příjezdu vlaku od Českých Budějovic). Vycházka k okolním rybníkům (Blatec, Černá, Nová, Březovec, Zbudovský...) bude vedena podle aktuální atraktivnosti lokalit. Aktivní pozorování ptactva. Pravděpodobně i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Povídání na téma ptačí oblast Českobudějovické rybníky. Na akci dorazí i firma Swarovski, účastníci si budou moci nezávazně vyzkoušet její dalekohledy a dozví se informace o digiscopingu. Předpokládané ukončení okolo14:00. Vede Vojtěch Kubelka (pandionhaliaetusseznam.cz), tel. 721 018 336.

27. Jindřichův Hradec
Sraz ve čtvrtek 8.5 v Jindřichově Hradci v 6:45 před kulturním domem Střelnice u informačního panelu. Vycházku povedeme městským parkem, konečnou délku trasy si dle svých možností stanoví každý sám. V případě dobrého počasí je pro nejvytrvalejší cílem penzion Dobré časy. Ve spolupráci s ČSO pořádá sdružení Hamerský potok o. s., vede Ing. Miroslav Stárek.

28. Křemešník u Pelhřimova
Sraz v sobotu 10.5. ve 4:30 hod. před hotelem na Křemešníku. Procházka po okraji PR Křemešník s určováním hlasů lesních druhů ptáků. Ve spolupráci s ČSO pořádá Občanské sdružení Zelené srdce, tel. 737768102, vede Pavel Koubek.

29. Milevsko
Sraz v neděli 27.4. v 7:00 hod. na parkovišti u Bažantnice. Procházka parkem a okolím. Pozorování ptactva, hlasy ptáků. Ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Ve spolupráci s ČSO pořádá ČSOP Milevsko.Vedou: Ludmila Kálalová a Ing. J.Jahelka.

30. Prachatice
Sraz v sobotu 26.dubna v 7:30 před ekocentrem Dřípatka ( Rumpálova ulice). Plánovaná trasa na chrán.území - PP Pod vyhlídkou (u Zdenic), Pozorování a poslech ptactva, vše obohaceno o poutavé povídání Mgr. Pavla Světlíka. Vycházka bude zakončena kolem poledne pečením oběda na ohni (co si kdo přinese to si upeče). Pořádají ČSO, A Rocha a DDM Dřípatka. Více info:sl. Mrázová (388 317 806 ) n. pí. Dortová (388 312 721 ).

31. Tábor
Sraz v sobotu 26.4. v 8.00 na stanici MHD Klokotká hospoda v Táboře. Ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vede Ing. Josef Jahelka.

32. Telč
Sraz v sobotu 3.5. v 7:00 hod. u Záchranné stanice pro volně žijící živočichy Telč. Ukázka kroužkování ptáků, od 10:00 prohlídka záchranné stanice, soutěž pro děti. Ve spolupráci s ČSO pořádá ZO ČSOP Vysočina. Kontakt: Ing. Hana Uhlíková, uhlikovafld.czu.cz, tel. 776363491.

33. Toužín
Sraz v neděli 4.5. v 7:00 hod. u loděnice v Toužíně. Ukázka kroužkování ptáků, soutěž pro děti. Ve spolupráci s ČSO pořádá ZO ČSOP Vysočina. Kontakt: Ing. Hana Uhlíková, uhlikovafld.czu.cz, tel. 776363491.

Severní Čechy


34. Frýdlant v Čechách
Sraz v neděli 4.5. v 7:00 hod. před ZŠ TGM ve Frýdlantě. Vycházka podél Radnického potoka. Vedou Jiří Mikšíček, tel. 482 313 437 a Jiří Hrouzek, tel. 606 951 647.

35. Jablonné v Podještědí
Sraz v sobotu 26. 4. 2008 sraz v 7 hodin na Lemberku u Bredovského letohrádku, vycházka po okolí, ukázka odchytů a kroužkování, vedou J. Thelenová a M. Pudil (tel. 482 428 975).

36. Kadaň
Sraz v sobotu 3.5. v 9:00 hod. před budovou Gymnázia v Kadani. Vycházka do Želivského meandru a podél řeky Ohře. Vede michal Podhrazský (coraxseznam.cz).

37. Krásná Lípa
Sraz v sobotu 26.4. v 5:30 hod. před Správou NP České Švýcarsko. Vycházka k Velkému rybníku a rybníku Světlík. Pozorování ptactva, poznávání podle hlasu, popř. ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vede Pavel Benda (pavel.bendanature.cz, tel. 604 604 200) .

38. Liberec
Sraz v neděli 27.4. 2008 v 6 hodin v Liberci Ruprechticích na zastávce autobusů 14 a 25 "Ruprechtice sídlíště". Vycházka do lesíka "u cvičáku", ukázky odchytů a kroužkování, vedou M. Pudil a J. Thelenová (tel. 485 246 150, 732 716 726).

39. Odolice (okres Most)
Sraz v sobotu 24.5. v 6:30 hod. v Odolicích na návsi (viz mapa). Pozorování běžných druhů ve vesnici a poté vycházka malebnou krajinou Českého středohoří k blízkému vrchu Milá. V případě příznivého počasí ukázka odchytu a kroužkování a malá poznávací hra. Dalekohled a určovací příručku s sebou. Vedou Alena Rulfová a Tomáš Telenský. email: alena_rulfovapost.cz.

40. Roudnice nad Labem
Sraz v sobotu 3.5. v 7:00 hod. na okraji mostu na Karlově náměstí. Dalekohledy s sebou. Předpokládaná doba vycházky cca 3 hod. Ve spolupráci s ČSO pořádá stanice ekologické výchovy Ciconia ČSOP a KZM v Roudnici nad Labem.

Východní Čechy


41. Bohdanečský rybník.
Sraz 1.5. v 6:00 hod. na odstavné komunikaci za benzinovou pumpou na konci města Lázně Bohdaneč směrem na Chlumec nad Cidlinou. Akce potrvá do 11:00 hod. Součástí akce je pozorování ptáků, ochrana ptáků, novinky z ornitologie a ukázka kroužkování. Akci pořádá Vč.pobočka ČSO, AOPK ČR - Správa CHKO Železné hory a Spolek pro ochranu mokřadů. Akci vedou: RNDr. František Bárta a RNDr. Kryštof Harant. Bližší informace na tel.č. 602225749. Později příchozí nás naleznou podle šipek.

42. Dobrá Voda u Hořic
Sraz v sobotu 3.5. v 7:00 hod. u silnice na hrázi Cukrovarského rybníka. Organizátor: Jan Bartoníček, erithacemail.cz, 420737355332.

43. Dolní Čermná
Sraz v neděli 4.5. ve 4:00 hod. na hrázi rybníka. Čeká nás několikahodinová procházka s posloucháním a pozorováním ptáků, ukázkami ptačích hlasů a kroužkování. Na závěr tradiční zhodnocení. Vede Aleš Hampl, 604 208 580.

44. Jiříkov (okr. Havlíčkův Brod)
Sraz v neděli 4.5. v 7:45 hod. v Jiříkově u autobusové čekárny. Vycházka okolo Jiříkovského rybníka a PR Havranky k Sedletínským jezírkům. Pozorování, prohlídka přírodních lokalit, ukázky odchytu a kroužkování ptáků. Občerstvení zajištěno. Pořádá Ornitologický klub Vysočina.Vede Jaroslav Rychlý (tel.728321912).

45. Litomyšl
Sraz ve čtvrtek 1.5. v 7:45 hod. u benzinového čerpadla VMJ poblíž železniční stanice Litomyšl-zastávka. Vycházka k rybníku Velký Košíř, do Nedošínského háje přes rybník Malý Košíř do Tržku k rybníkům Borovec a Šotka. Vede Lubor Urbánek (urbanekddm.litomysl.cz), tel. 604 824 652.

46. Nový Bydžov (Královehradecký kraj)
Sraz účastníků v sobotu 10.5 u vrátnice skláren Bydžov (u bývalého mlýna) v 7.00 hod. Cílem vycházky, spojené nejen s poslechem našich zpěvných ptáků budou luční partie Cidlinské nivy. S sebou v rámci možností dalekohled, vhodnou obuv a oblečení a dobrou náladu. Provázejí Lukáš Kadava a Michal Pavelka. kontakt: Lukáš Kadava mail: louka.sseznam.cz tel. 737 465 767

47. Polička (okr. Svitavy)
Sraz v sobotu 3.5. v 7:45 hod. před budovou vlakového nádraží ČD, trasa povede k odkalovací nádrži Masokombinátu - směr Sádek u Poličky, organizátor Jiří Mach, 603 349 088, magy.svitavy.cz).

48. Rohozná (okr. Chrudim)
Sraz 8.5. v 7:00 hod. na autobusové zastávce v obci. Později příchozí pak na hrázi Velkého Rohozenského rybníka. Akce potrvá do 11:00 hod. Součástí akce je pozorování ptáků, ochrana ptáků, novinky z ornitologie a ukázka kroužkování. Akci pořádá Vč.pobočka ČSO, AOPK ČR - Správa CHKO Železné hory a Spolek pro ochranu mokřadů. Akci vedou: RNDr. František Bárta a RNDr. Kryštof Harant. Bližší informace na tel.č. 602225749.

49. Rožďalovice
Sraz účastníků v sobotu 3.5.2008 v 7:00 hod. na náměstí v Rožďalovicích. Kontakt : Vladimír Šoltys, tel. 602 555 102, mail. jicinvetseznam.cz

50. Vrchlabí
Sraz v sobotu 26.4. u rybníka U letiště. Pořádají se 3 vycházky se začátky v 7:30, 9:00 a 10:30 hod. Povídání o ptácích a jejich akustické a vizuální určování při procházce lužním lesíkem na břehu rybníka, ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Pořádá krkonošská Ornitologická sekce a Správa KRNAP. Vede RNDr. Jiří Flousek (j.flousekkrnap.cz, tel. 499 456 212).

51. Vrchlabí
Sraz v sobotu 3.5. u rybníka U letiště. Pořádají se 3 vycházky se začátky v 7:30, 9:00 a 10:30 hod. Povídání o ptácích a jejich akustické a vizuální určování při procházce lužním lesíkem na břehu rybníka, ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Pořádá krkonošská Ornitologická sekce a Správa KRNAP. Vede RNDr. Jiří Flousek (j.flousekkrnap.cz, tel. 499 456 212).

Jižní Morava


52. Brno
Sraz v sobotu 3.5. v Brně . Medlánkách na autobusové zastávce Medlánky v 6:15 (např. bus č. 41 s odjezdem v 6:07 od Semilassa). Trasa povede přes Medlánecký park mezi zahrádkami na Medlánecké kopce, slavnou to stepní lokalitu odkud zamíříme k Medláneckému letišti a zpátky. S sebou vhodnou obuv, oblečení do případného nečasu a samozřejmě dalekohled. Průvodci budou Oldřich a Jan Sychrovi (kontakt: dubovecseznam.cz nebo 603 901 754).

53. Hustopeče (okr. Břeclav)
Sraz v neděli 4.5. v Hustopečích před DDM Pavučina (Šafaříkova 40) v 7:00. Trasa povede přes meruňkové sady, kolem hustopečských rybníků směrem na Kamenný vrch. S sebou vhodnou obuv, oblečení do případného nečasu a samozřejmě dalekohled. Průvodci budou Jan Sychra a Ludmila Straková (kontakt: dubovecseznam.cz nebo 603 901 754).

54. Jaroslavické rybníky
Sraz v sobotu 10.5. v 6:00 na začátku Dolního rybníka. Ve spolupráci s ČSO pořádá NP Podyjí, vede Vlasta Škorpíková (vlasta_skorpikovavolny.cz), tel.723 344 091.

55. Nové Město na Moravě
Sraz ve čtvrtek 1.5. v 6:00 hod. v Novém Městě na Moravě u přístavby I.ZŠ na Tyršově ul. Vycházka s odborným výkladem, trasa asi 3 km: lesopark Koruna, Cihelský a Klečkovský rybník. Pořádá Pobočka ČSO na Vysočině. Vede Jaromír Čejka, tel. 604 234 716.

56. Rousínov
Sraz v sobotu 3.5. v 7:00 u kapličky Sv. Floriána. Vycházka do Habrovanské zámecké zahrady, zpět přes Královopolské Vážany. Povídání o ptactvu. Ve spolupráci s ČSO pořádá ČSOP Rousínov. Vede Jiří Bartl, tel. 605 876 078.

57. Střítež u Jihlavy
Sraz v sobotu 3.5. v 7:00 hod. na vlakové zastávce ve Stříteži u Jihlavy (odjezd vlaku z hlavního vlakového nádraží v Jihlavě v 6:53). Vycházka k Střítežským rybníkům s odborným výkladem, trasa asi 5 km. Pořádá Pobočka ČSO na Vysočině. Vede Vojtěch Kodet, tel. 608 036 024.

58. Velké Meziříčí
Sraz v neděli 4. 5. v 6:00 ve Velkém Meziříčí u rozcestí silnice na Uhřínov a cesty do Balinského údolí. Procházka do Balinského údolí. Vede Jiří Necid.

Severní Morava


59. Český Těšín
Sraz v sobotu 3.5. v 7:00 hod. u skautského střediska Zlatá orlice (u vodní nádrže Hrabinka). Vycházka po okolí s odborným výkladem, pozorování a poslouchání ptáků, za příznivého počasí ukázka odchytu. Vedou Milan Bronclík (608 438 872) a Dan Křenek (776 322 719).

60. Hranice (Přerov)
Sraz v sobotu 3.5. v 7:15 hod. před Střední lesnickou školou (u nádraží Hranice n.M. město; cca 500 m od náměstí). Návštěva PR Velká Kobylanka, NPR Hůrka, Hranické propasti a lázní Teplice (lázeňský park). Ukázka hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování ptáků. S sebou vhodné oblečení a obutí do přírody, dalekohled, svačinu a dobrou náladu. Akce proběhne za každého počasí. Předpokládané ukončení krátce po poledni.Vedou Jaroslav Koleček a Jiří Lehký. Kontakt: e-mail: j.kolecekemail.cz nebo jiri.lehkynature.cz, tel.:605 552 978.

61. Karviná . Staré město
Sraz v sobotu 3.5. v 8:00 hod. u myslivecké chaty Hájenka. Návštěva rybníků a lovecké remízy. Vede Kurt Rusek, tel. 603 449 367.

62. Louky nad Olší (Karviná)
Sraz ve čtvrtek 8.5. v 8:00 hod. u obchodu vedle kaple sv. Barbory. Vycházka k zatopené důlní propadlině, pozorování a poslouchání ptáků s odborným výkladem, za příznivého počasí ukázka odchytu. Vedou Dan Křenek (776 322 719) a Milan Bronclík (608 438 872).

63. Olomouc
Sraz ve čtvrtek 1.5. v 8:00 hod. na Žižkově náměstí před budovou Pedagogické fakulty. Procházka olomouckými parky spojená s ukázkou hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování ptáků. S sebou dalekohled, svačinu a hlavně dobrou náladu! Akce proběhne za každého počasí. Předpokládané ukončení v dopoledních hodinách. Vedou Jaroslav Koleček a Jindřich Sedláček. Kontakt: e-mail: j.kolecekemail.cz, tel.: 605 552 978.

64. Opava
Sraz v sobotu 3.5. v 8:30 hod. v Opavě-Palhanci na zastávce MHD U cukrovaru. Pozorování ptáků kolem Palhaneckých rybníků. Vedou Jiří Lissek, tel. 737672861 a Martin Miškovský.

65. Ostrava - Vřesina
Sraz ve středu 7.5. v 8:00 před ZŠ a MŠ ve Vřesině. Beseda s dětmi ze ZŠ A MŠ, ukázka odchytu a kroužkování v blízkém remízku. Vedou Sávo Novák (556 425 781) a Jiří Stolarczyk.

66. Přerov
Sraz v neděli 11.5. v 6:00 hod. na ORNISu, (Bezručova 10). Procházka ranním lesem s očima i ušima dokořán, ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vede Josef Chytil (tel.: 581 219 910, e-mail: chytilprerovmuzeum.cz). Akce je součástí projektu Přírodě OK, který je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

67. Rožnov pod Radhoštěm
Sraz v neděli 4. 5. v 8:00 hod.u Bučiského mostu pod Hradiskem. Po trase naučné stezky Hradisko dále na Vápenku a zpět do Rožnova kolem Bečvy. Ukázka hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování ptáků. S sebou vhodné oblečení a obutí do přírody, dalekohled, svačinu a hlavně dobrou náladu! Akce proběhne za každého počasí. Předpokládané ukončení v odpoledních hodinách. Vedou Jaroslav Koleček a Jiří Pavelka. Kontakt: e-mail: j.kolecekemail.cz, tel.: 605 552 978.

68. Těškovice (okr. Opava)
Sraz ve středu 23.4. v 8:30 před Základní školou. Výroba a vyvěšování budek, kontrola starších budek, beseda o ochraně přírody, vycházka do blízkého lesa. Vedou Sávo Novák (556 425 781) a Ota Závalský.

69. Třemešské rybníky u Šumperka
Akce bude probíhat od 6.5. do 8.5. od 8:00 do 18:00 - ukázky odchytu a kroužkování, poznávání ptáku podle hlasu. Ve čtvrtek 8.5. v 5:00 hod. sraz u DDM Vila Doris - procházka ranním parkem. Kontaktní osoba: Petr Šaj, 731 186 056, SEV Vila Doris Šumperk.

70. Tovačov
Sraz v sobotu 26.4. v 7:30 hod. u sádek v Tovačově. Kromě Vítání proběhne současně i Výprava za ptákem roku 2008. Exkurze se zastaví na Křenovském rybníce a dále na Hradeckém rybníce. Budeme naslouchat zpěvu ptáků a přímo v terénu se seznámíme s hlasy nejběžnějších druhů. Zároveň si řekneme něco o racku chechtavém, ptáku roku 2008, a nahlédneme také z bezpečné vzdálenosti do jeho hnízdní kolonie. Uniknout si nenecháme ani pohled na přítomné vodní ptáky. Exkurzi povede: Adolf Goebel (mob.: 776 064 743, e-mail: goebelmos-cso.cz ). Akce je součástí projektu Přírodě OK, který je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

71. Vsetín
Sraz ve čtvrtek 1.5. v 6:30 hodin u vstupu do Panské zahrady naproti prodejny nábytku. Ranní procházka v Panské zahradě, kolem Bečvy a v zámeckém parku spojená s poznáváním ptáků dle zpěvu, hlasu i zbarvení. Vycházka bude zakončena občerstvovacím posezením ve Vsetínském zámku spojeným s rozdáváním propagačních materiálů k ochraně ptáků. ukončení vycházky asi v 9:00 hod. Kdo má triedr nebo jiný dalekohled, vezměte je s sebou. Ve spolupráci s ČSO pořádají Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně a Valašský ornitologický klub při MRV Vsetín. Exkurzi vede RNDr. Karel Pavelka(karel.pavelkacentrum.cz). V případě vytrvalého silného deště se akce nekoná.

72. Záhlinice
Sraz v neděli 27.4. v 9:00 před hospodou U čápa v Záhlinicích. Do Záhlinic je možné přijet vlakovými spoji od Přerova v 8:43 hod a od Břeclavi v 8:14 hod. Budeme naslouchat zpěvu ptáků a přímo v terénu se seznámíme s hlasy nejběžnějších druhů. Zároveň si řekneme něco o racku chechtavém, ptáku roku 2008, a nahlédneme také z bezpečné vzdálenosti do jeho hnízdní kolonie. Uniknout si nenecháme ani pohled na přítomné vodní ptáky. Exkurzi povede: Pavel Šálek (mob.: 606 541 859, e-mail: pavelkalousseznam.cz). Akce je organizována společně s Českým svazem ochránců přírody z Hulína a je součástí projektu Přírodě OK, který je podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

73. Bohumín
Sraz ve čtvrtek 1.5. v 9:00 na náměstí ve Starém Bohumíně. Prohlídka hraničních meandrů Odry. Pořádá ČSO ve spolupráci s občanským sdružením Hraniční meandry Odry. Kontakt na pořadatele: 724 036 187.

16.04.2008
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791