Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Jednotný program sčítání ptáků (JPSP) v ČR – současná situace a výhledy

Lze říci bez přehánění, že JPSP je jednou z vlajkových činností členů ČSO. V současné době se na něm podílí 88 ornitologů. Jejich data jsou rozsáhle využívána k vědeckým analýzám jak na úrovni ČR tak celé Evropy. Přehled výsledků je k dispozici na adrese http://jpsp.birds.cz.V roce 2008 bude sčítání pokračovat stejnou metodikou jako v roce 2007, včetně zápisu do elektronických formulářů. Intenzívně se v současné době pracuje na převodu starých formulářů do elektronické podoby, aby byly (snad do konce roku 2008) k dispozici pro další vyhodnocování získaných dat. Ani v současné době ovšem zpracovatelé nezahálejí – důkazem budiž rozsáhlý článek J. Reifa v posledním čísle Sylvie.

O využití výsledků má zájem Ministerstvo zemědělství, a to z pohledu změn početnosti ptáků vázaných na zemědělskou krajinu. Dalším rozsáhlým a aktuálním polem působnosti, na kterém by šla data z JPSP využít, jsou otázky vlivu změn klimatu na rozšíření ptáků – není žádná jiná skupina živočichů, u které by byly k dispozici tak dlouhé časové řady z poměrně rozsáhlých území.

Jednotný program se dostal na důležitou křižovatku ve svém dalším vývoji. ČSO se dohodla na spolupráci s Ornitologickou stanicí Muzea Komenského (ORNIS) v Přerově, která bude nadále zajišťovat administrativní záležitosti a kontakt se sčitateli. Současnou práci JPSP koordinuje poradní sbor ve složení J. Reif (Katedra ekologie PřF UK Praha), K. Šťastný (katedra ekologie ČZU Praha), Z. Vermouzek (ORNIS Přerov), L. Viktora (ČSO) a P. Voříšek (ČSO – euromonitoring). Novým koordinátorem programu je J. Chytil (ORNIS Přerov), na kterého lze směřovat další dotazy (581 219 910; e-mail: chytilprerovmuzeum.cz).

Josef Chytil

11.04.2008
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791