Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Výsledky Jednotného programu sčítání ptáků v letech 1982 – 2007

Na webové stránce Jednotného programu sčítání ptáků jsou jeho výsledky za léta 1982 – 2007.

Jednotný program sčítání ptáků v ČR sleduje vývoj početnosti většiny u nás hnízdících druhů. Poznatky, které přináší, mají široké využití jak ve vědě a výzkumu, tak i v ochraně přírody.


Foto: Sue Tranter (rspb-images.com)
Hýl obecný, překrásný klenot naší přírody, bohužel také patří k ubývajícím druhům.

V roce 2007 jsme získali dostatečně kvalitní data pro výpočet trendů početnosti 109 druhů , což je o 4 druhy více, než v roce 2006. Vyšší kvalita vstupních dat odráží nárůst počtu spolupracovníků v roce 2007. Chcete-li i Vy přispět ke zlepšení výsledků JPSP, zapojte se!

Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří se programu, jehož existence trvá již 26 let, účastnili!

Kromě výpočtu trendů početnosti jednotlivých druhů a jejich využití v rámci celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků byla data jednotného programu využita i v několika odborných článcích:

Reif J., 2007: Faktory ovlivňující druhové bohatství lokálních ptačích společenstev v České republice: analýza dat Jednotného programu sčítání ptáků. Sylvia 43: 31-43.

Reif J., Voříšek P., Šťastný K., Bejček V., Petr J., 2007: Population increase of forest birds in the Czech Republic between 1982 and 2003. Bird Study 54: 248-255.

Žídková L., Marková V., Adamík P., 2007: Lapwing, Vanellus vanellus chick ringing data indicate a region-wide population decline in the Czech Republic. Folia Zoologica 56/3: 301-306.

Tomáš Telenský
(za koordinační tým JPSP)
22.01.2008
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791