Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Kdo jsme
Podkategorie:

Článek: Terénní stanice ČSO Velký Tisý

Terénní stanice ČSO v národní přírodní rezervaci Velký a Malý Tisý je bezesporu nejoblíbenější terénní stanicí společnosti. Je to dáno nejen jejím atraktivním umístěním, ale též dobrým vybavením a svědomitou péčí jejího správce a v neposlední řadě i jistou tradicí.

Stanice je umístěna přímo v "srdci" CHKO Třeboňsko, která díky velké koncentraci rybníků, vodních toků a močálů představuje jednu z nejvýznamnějších lokalit vodních a mokřadních ptáků ve střední Evropě.

Přímo v rezervaci hnízdí mnoho velmi zajímavých druhů – např. orel mořský, luňák hnědý, včelojed lesní, ostříž lesní, moták pochop, zrzohlávka rudozobá, hohol severní, potápka roháč a potápka malá, rybák obecný, slavík obecný, slavík modráček středoevropský, cvrčilka slavíková. Zcela vyloučit nelze ani hnízdění bukače velkého či bukáčka malého a chřástala kropenatého. Téměř po celý rok navštěvují okolí stanice volavka bílá, čáp černý či kormorán velký. Koncem léta se Velký Tisý pravidelně stává shromaždištěm několika tisíc hus velkých. Velmi zajímavá pozorování bývají i v období podzimních a jarních tahů (např. husa běločelá, hvízdák euroasijský, morčák bílý, luňák červený, orlovec říční koliha velká aj.). Oblíbenou podzimní atrakcí bývají tradiční výlovy rybníků, při nichž lze pozorovat i velké množství ptáků, jak těch běžných tak i vzácnějších druhů.

Informace pro zájemce o pobyt na stanici

Stanice je umístěna přímo na hrázi rybníka Velký Tisý. Kapacita stanice je 7 míst. Nocležné 20 Kč na osobu (včetně dětí) a noc, maximální délka pobytu je jeden týden, delší pobyt je možný jen v případě, že následující termín není obsazen. Pobyt se objednává s dostatečným předstihem přednostně emailem u správce stanice Mgr. Jaroslava Cepáka, Ph.D. (tisy@birdlife.cz, 271 961 256). Návštěvníci poštou obdrží potvrzení pro vyzvednutí klíčů a povolení vjezdu ke stanici na sádkách Šaloun u Velkého Tisého. Do stanice je zaveden elektrický proud, je tu kuchyňka se základním vybavením, k dispozici jsou deky a ložní prádlo (pro chladnější období roku doporučujeme spacák), topí se dřevem, voda se dováží z blízkých sádek, veškerý odpad vyjma popela jsou návštěvníci povinni odvézt při skončení pobytu. Každý nový návštěvník stanice obdrží podrobné pokyny.

Stanice se nalézá na území národní přírodní rezervace, proto její uživatelé, pokud nemají povolení k výzkumu, musejí dodržovat stejná pravidla jako veřejnost. Rezervace je přístupná jen po cestách – v bezprostředním okolí stanice to jsou hráz Velkého Tisého, cesta spojující hráze rybníků Velký a Malý Dubovec, cesta k vlakové zastávce Lužnice. Nelze tedy vstupovat do rákosí, koupat se v rybníku či používat bez povolení loď. Návštěvníkům, kteří závažným způsobem či opakovaně porušují pravidla chování na stanici i v rezervaci, nebude další pobyt na stanici umožněn.

Lucie Hošková
05.02.2007
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791